Celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2017 ve Slavkově

Celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2017 ve Slavkově

V měsíci červnu se obyvatelé obce Slavkov dozvěděli radostnou zprávu, že jejich obec obdržela Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku.  Jelikož vítěz krajského kola postupuje do kola celostátního, přijela hodnotící komise do Slavkova ještě jednou, a to ve čtvrtek 7. září 2017.  

V rámci ukázky obce zavítala hodnotící porota i do našeho Charitního domu sv. Petra a Pavla. Na nově zrekonstruovaném dvorku, který zářil výzdobou pestrobarevných květin, si porotci vyslechli krátkou prezentaci o domu, a poté navštívili i vnitřní prostory.

V jedenáct hodin začal slavností program ve sportovní hale, kterého se zúčastnily i tři klientky našeho domu. Po uvítacím slovu pana starosty Libora Švardaly se představili jednotliví členové poroty. Pak následovalo představení nejrůznějších organizací a spolků, které působí na území obce Slavkov.

V závěrečné řeči předseda poroty poděkoval za krásné dopoledne, ocenil práci s mládeží, velmi pozitivně hodnotil péči obce o životní prostředí a jako třetí oblast ocenil přítomnost domova pro seniory v naší obci. Na závěr se všichni přítomní s porotou rozloučili zpěvem písně "Slavkovjanů doma néni".

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, ve spolupráci s jednotlivými kraji, Kanceláří prezidenta ČR, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Sdružením místních samospráv. Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic i seznámit širokou veřejnost s významem venkova. Letos se koná již její 23. ročník.

Naši krásnou obec Slavkov můžete podpořit i v internetovém hlasování soutěže Vesnice roku 2017. Hlasovat můžete opakovaně od 1. srpna do 15. září 2017, do 20:00 hod. (každý den nám můžete z jednoho zařízení poslat jeden hlas). Vítěz kategorie Cena veřejnosti a celostátní výsledky soutěže Vesnice roku 2017 budou vyhlášeny 16. září 2017 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Hlasovat můžete zde: http://www.vesniceroku.cz/o-soutezi/isoutez

 

Vít Kadlčík

 

DSC_1296DSC_1306DSC_1317

DSC_1321DSC_1334DSC_1338

DSC_1340DSC_1346DSC_1353