Canisterapie v Charitním domě v Nivnici

Canisterapie v Charitním domě v Nivnici

Občas má člověk špatné svědomí, že využije známosti, aby něčeho dosáhl. Já jsem však využila známosti pro dobrou věc. Při studiu jsem poznala spolužáka, který pracuje u policie jako psovod a ve volném čase se svou přítelkyní chodívají dělat Canisterapie do různých zařízení, včetně nemocnic.

Když jsem se to dozvěděla, požádala jsem ho, jestli by mohli přijít také k nám. Souhlasil a domlouvali jsme vhodný termín. V úterý 4. září využili času své dovolené, aby za námi se zvířaty do charitního domu dojeli.

Den předem jsem již zjišťovala zájem o aktivitu u klientů, hlavně u těch, kteří nemohou nebo nechodí na společné aktivizace. S ostatními jsem se domluvila, že se sejdeme v 10.00 v jídelně, jak jsou zvyklí.

V úterý v půl desáté přijel mladý pár terapeutů se dvěma psy – briardy. Pro ty, kteří nevědí, jak vypadají – jsou to velcí, dlouhosrstí psi. Pes, kterého přivedli, vážil 50 kilo, fenka byla o něco menší.

Terapeutka předložila paní vedoucí doklady o atestaci psů a osvědčení, že jsou skutečně ke canisterapii vhodní.

A šli jsme do pokojů. Postupovali jsme podle doporučení canisterapeutů - že je lepší začít u lidí ležících, u kterých se psi vyčerpají a pak přejít k osobám chodícím, od kterých ještě mohou načerpat energii. Na pokojích postupně pokládali klientkám psy do lůžka. Všechny se jejich blízkostí úplně rozzářily. Hladily je a krmily piškoty, odpočívali na nich.

V jídelně se mezi tím sešli ostatní obyvatelé charitního domu, kteří netrpělivě návštěvu vyhlíželi. Byli překvapení, jak jsou psi velcí. Každý měl možnost si je pohladit. Dostali od terapeutky piškoty, kterými si je mohli přivolat k sobě. Klienti se chovatelů vyptávali, jak jsou psi staří, jak dlouho tuto práci dělají, kolik psů mají doma, a spoustu jiných otázek, na které oni ochotně odpovídali. Sami pak začali vzpomínat na své mazlíčky, které mívali doma.  Terapeuti se nabídli, že pokud budou mít klienti zájem, mohou znovu přijít. Samozřejmě byla odezva velice pozitivní.

Pár prokázal nejen lásku ke zvířatům, ale i k lidem a setkání proběhlo bezplatně.

                                                                                                                                             Jarmila Kubáňová