Brodské Centrum seniorů bude spolupracovat s vysokoškoláky

Brodské Centrum seniorů bude spolupracovat s vysokoškoláky

V pátek 23. února 2018 se zástupci Centra seniorů, pan František Bílek a paní Simona Vrba, sešli v novém Univerzitním vzdělávacím centru Univerzity Tomáše Bati (dále jen UTB) spadající pod Fakultu humanitních studií, s paní Mgr. Zlaticou Dorkovou, Ph.D. – vedoucí Ústavu zdravotnických věd.

„Domluvili jsme se na vzájemné spolupráci. Charita studentům UTB nabízí  stáže, semináře s postřehy z praxe, dobrovolnictví a také možnost uskutečnění výzkumu v rámci svých odborných prací. Prvním tématem, kterým se budou studenti ve spolupráci se službou Centra seniorů zabývat, bude osamocenost seniorů,“ upřesnil František Bílek.

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising