Brodská Charita zavádí novou službu – domácí hospicovou péči

Oblastní charita Uherský Brod zavedla od prosince roku 2016 novou službu, kterou je domácí hospicová péče.

„Tato služba v regionu Uherskobrodsko chybí, přičemž její potřebnost je stále více aktuální. Bude sloužit nemocným lidem v terminálním stavu, tedy pacientům, jejichž diagnóza je nezvratná, oni chtějí odcházet z tohoto světa v domácím prostředí a v okruhu svých blízkých,“ vysvětlil ředitel Oblastní charity Uherský Brod Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA. 

O klienty Domácí hospicové péče Uherský Brod, a také o jejich blízké, se bude starat proškolený multidisciplinární tým. „Personál nemocnému podá potřebné léky a poskytne i psychologickou a duchovní podporu. Charita je připravena poskytovat hospicovou péči s odborně proškoleným týmem a za pomoci kvalitních zdravotnických přístrojů,“ doplnil ředitel brodské charity.

Poskytování domácí hospicové péče je velmi nákladné a proto Oblastní charita zajišťuje finanční prostředky na vybavení služby zdravotnickými přístroji a provoz.

 „Oslovujeme nejrůznější nadace, nadační fondy a také regionální podnikatele a firmy se žádostí o pomoc. Řada z nich nám už vyšla vstříc, za což jim patří velké poděkování,“ netají svou vděčnost Petr Houšť.