Brodská Charita si vychutnala „Novodobou Trnavu“

Brodská Charita si vychutnala „Novodobou Trnavu“

Projekt přeshraniční spolupráce uherskobrodské a trnavské Charity, který se koná v rámci projektu Evropské unie s názvem „Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb“ (č. projektu NFP304031D115, operační program INTEREG V-A Slovenské republika – Česká republika 2014-2020), pokračoval v sobotu 20. října 2018, pokračoval akcí „Novodobá Trnava“.

Zástupci české strany zavítali ke svým slovenským kolegům. Po úvodním slovu ředitele Trnavské arcidiecézní charity Miroslava Dzurecha si pracovníci brodské Charity prohlédli nově zrekonstruované prostory, které jsou určeny pro poskytování specializovaného sociálního poradenství, ale také pro vzdělávání týmu trnavské Charity, supervize, pravidelné porady a podobně.

Součástí setkání bylo hudební vystoupení žáků základní umělecké školy, účast na „Dni vinných pivnic“ a prohlídka zajímavých míst partnerské Trnavy.

 

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising