Brodská Charita shání prostředky na nový vůz. Pomoci můžete i vy

Brodská Charita shání prostředky na nový vůz. Pomoci můžete i vy

Oblastní charita Uherský Brod aktuálně shání prostředky na nový automobil Renault Trafic Passenger. Tento vůz  v ceně 603 tisíc korun bude určen pro Charitní pečovatelskou službu Uherský Brod na každodenní převoz obědů pro klienty Charity (365 dnů v roce) a na převoz zdravotních a kompenzačních pomůcek.

„Budeme rádi, pokud nám při shromažďování peněz na tento automobil veřejnost pomůže. Jako jediný poskytovatel sociálních služeb provozujeme vlastní kuchyň a vaříme obědy pro klienty každý den, to znamená 365 dnů v roce. A každý den v roce tyto obědy klientům rozvážíme do jejich domácností. Také, jako jediní v regionu,  provozujeme půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek a zajišťujeme i jejich přepravu a popřípadě i montáž. Bohužel si nemůžeme požádat o státní dotaci na pořízení nového vozidla, proto nám nezbývá, než se s prosbou o podporu v této věci obrátit na veřejnost,“ vysvětlil ředitel brodské Charity Petr Houšť.

Zájemci z řad sponzorů se mohou hlásit na kontaktech ředitele brodské Charity, Ing. Mgr. Petra Houště, MBA, a to: 602 706 376, nebo prostřednictvím e-mailu: petr.houst@uhbrod.charita.cz . Příspěvky lze zasílat i na konto Oblastní charity Uherský Brod 1540093329/0800, VS: 3333, nebo předat v hotovosti v pokladně v budově ředitelství brodské Charity na Mariánském nám. 13 v Uherském Brodě.

 

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising,