Brodská Charita oceňovala, ale nastínila i plány pro příští rok

Brodská Charita oceňovala, ale nastínila i plány pro příští rok

V rámci slavnostní porady zhodnotili pracovníci Oblastní charity Uherský Brod kalendářní rok 2016.

Porada se uskutečnila ve Strání. Pracovníci brodské Charity v čele s jejím ředitelem Petrem Houštěm vyhodnotili to, co se v jejich práci podařilo a současně nastínili další rozvoj Charity a jejich služeb pro rok 2017, včetně financování a zkvalitňování služeb.  

Všichni přítomní se zúčastnili mše svaté v kapli Domu s pečovatelskou službou, kterou sloužil P. Pavel Vágner z Březové, a poté následovala exkurze v Moravských sklárnách ve Květné.