Brodská Charita nabízí v nových prostorách sociálně-právní poradnu i informace o sociálních službách

Brodská Charita nabízí v nových prostorách sociálně-právní poradnu i informace o sociálních službách

Oblastní charita Uherský Brod začala od 1. dubna 2017 poskytovat občanům Uherskobrodska novou sociální službu, a to odborné sociální poradenství.

Jedná se službu, jejímž cílem je poskytovat odborné sociální, právní a dluhové poradenství pro osoby nacházející se v obtížné životní situaci, které si z důvodu svého sociálního znevýhodnění nemůžou zajistit její řešení samy a případná jiná pomoc je pro ně nedostupná (například z důvodu sociální potřebnosti, aktuální krize, ztráty zaměstnání, špatné informovanosti nebo omezené schopnosti komunikovat). Oblastní Charita je vedena snahou poskytovat poradenskou službu co možná nejkomplexněji. Poradna proto nabízí, v rámci spektra své činnosti, poradenství a pomoc v otázkách sociálního zabezpečení, při řešení složitých životních situací z pohledu právních nároků, ale i povinností, poskytnutí informací o jiných sociálních službách v rámci zařízení Charity nebo regionu a v případě potřeby zajištění návazné pomoci u těchto zařízení.

Prostřednictvím dluhového poradenství nabízí pomoc při zjišťování stavu dluhů, zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory a následnou asistenci při komunikaci s nimi, konzultaci možných způsobů splácení dluhů, sestavení splátkového kalendáře, právní pomoc při podáních v rámci exekučního řízení, právní pomoc při zajištění podání návrhu na oddlužení. Činnost je zaměřena i na následnou dlouhodobou spolupráci s klientem za účelem zlepšení jeho finanční gramotnosti a způsobu nakládání s finančními prostředky, jako prevenci předlužení. Základní právní poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů, majetkoprávních vztahů a náhrady škody, občanskoprávních vztahů, rodiny a mezilidských vztahů, pomůže klientům zorientovat se ve svých právech a povinnostech v rámci platné legislativy a ve spolupráci s odborným pracovníkem poradny najít optimální řešení své nepříznivé situace. Sociálně právní poradna sídlí na ul. Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod.

Na stejné adrese se nachází také nové Regionální centrum sociální pomoci, jehož pracovníci nabízí široké veřejnosti informace o nabídce a možnostech sociálních služeb v regionu.

Toto centrum se zaměřuje na pomoc všem potřebným občanům v regionu, jejich rodinám, obcím, farnostem a dalším úřadům v oblasti prvotního sociálního poradenství.

Posláním je pomoc osobám rychle se zorientovat v široké nabídce sociálních služeb, nasměrovat na další služby či instituce, pomoci zajistit okamžitou pomoc.

Cílem je poskytnout okamžitou informaci a radu o možnosti řešení tíživé sociální situace osobám všech věkových skupin.

Formy pomoci:

  1. Linka sociální pomoci – okamžitá telefonická pomoc (rozhovor, zprostředkování kontaktu na jiné služby, instituce);
  2. On-line sociální pomoc – poskytnutí informací a rad skrze e-mailovou komunikaci
  3. Okamžitá pomoc – v rámci našich možností poskytneme okamžitou pomoc lidem v krizi, nouzi a přispějeme, tak k vyřešení jejich akutní obtížné situace.

Kontakty a provozní doba nových služeb:

Odborné sociální poradenství

Adresa: ul. Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod

Vedoucí služby:

JUDr. Lenka Končitíková

mobil: 735 713 786

e-mail: lenka.koncitikova@uhbrod.charita.cz

Pondělí: 8:00 – 14:00 hodin., v době od 12:00 do 14:00 hodin pouze po dohodě s pracovníkem Charity – ve službě sociální pracovnice Mgr. Veronika Bartončíková.

Středa: 8:00 – 14:00 hodin., v době od 12:00 do 14:00 hodin pouze po dohodě s pracovníkem Charity - ve službě vedoucí služby, odborný pracovník JUDr. Lenka Končitíková.

Sužba je poskytována bezplatně a sídlí v budově v ulici Přemysla Otakara II. 2476 v Uherském Brodě.


Regionální centrum sociální pomoci:

Adresa: ul. Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod

Vedoucí služby: Mgr. Vladimíra Suchánková

mobil 733 742 053

e-mail: vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz

Telefonické konzultace: pondělí – pátek: 9:00 – 11:00; 13:00 – 15:00

Elektronické konzultace: pondělí – pátek: 9:00 – 11:00; 13:00 – 15:00

Osobní konzultace: dle domluvy