Brodská charita je na seznamu organizací, kterým mohou výrobci nabízet potraviny pro potřebné

Brodská charita je na seznamu organizací, kterým mohou výrobci nabízet potraviny pro potřebné

Oblastní charita Uherský Brod byla ministerstvem zemědělství ČR zařazena do seznamu organizací, kterým mohou výrobci a prodejci nabízet potraviny.

Tyto potraviny jsou určeny k pomoci lidem v sociální nouzi. Na seznamu ministerstva zemědělství je v současné době celkem 56 neziskových organizací z celé republiky, další se mohou přihlásit. Brodská Charita má s potravinovou pomocí dlouholeté zkušenosti a nad rámec svých pracovních a zákonných povinností provozuje Centrum potravinové a materiální pomoci. „Naše oblastní charita již s některými výrobci i prodejci spolupracuje a díky tomu může pomáhat lidem, kteří tuto pomoc potřebují,“ vysvětlil ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť.

Vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci v Uherském Brodě František Bílek odhaduje, že jeho centrum ročně pomůže zhruba 500 žadatelům. „Jedná se především o matky samoživitelky s malými dětmi, u kterých už sociální systém vyčerpal veškeré možnosti, ale také o seniory a další potřebné. Zájem je především o trvanlivé potraviny, jako jsou konzervy, rýže, luštěniny, ale také o prací prostředky, pleny a podobně,“ podotkl František Bílek.

Jak upřesnil ministr zemědělství ČR Marian Jurečka, jedním z důvodů vzniku seznamu, je především dlouhodobá snaha o snížení plýtvání s potravinami. „Díky novele zákona o potravinách mohou výrobci a prodejci charitám věnovat potraviny, které mají například deformované obaly nebo špatnou velikost písma na obale, ale pro konzumaci jsou stále bezpečné,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

 

Seznam organizací, kterým mohou výrobci a prodejci nabízet potraviny:

https://www.kdu.cz/getattachment/Aktualne/Zpravy/Ministerstvo-zemedelstvi-Kam-darovat-vyrazene-potr/Seznam-opravnenych-prijemcu-darovanych-potravin.pdf.aspx