Blahopřání k životnímu jubileu

Blahopřání k životnímu jubileu

V letošním roce se na Charitním domě v Nivnici dožívá krásného životního jubilea pan Jan Bršlica, a to 85 let, a paní Anna Petříková, která slaví 80 let.

Oběma klientům přišel popřát i pan Ing.Petr Houšť, ředitel OCH Uherský Brod -   a spolu s ním i my přejeme klientům hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a Božího požehnání do dalších let.