Bezplatné sociální poradenství zahájilo činnost v Březové

 Bezplatné sociální poradenství zahájilo činnost v Březové

Na sklonku roku 2016 nabídli zástupci Oblastní charity Uherský Brod starostům obcí Uherskobrodska sociální poradenství přímo na jejich úřadech.

Cílem tohoto bezplatného poradenství je, kromě jiného, poskytnout občanům obcí bližší informace o sociálních službách, které poskytuje Oblastní charita Uherský Brod, či nabídnout pomoc v řešení tíživé sociální situaci. Poradna přitom funguje v přesně stanoveném pravidelném termínu. První „vlaštovkou“ v tomto projektu bylo zahájení poradny v prostorách Obecního úřadu v Březové. „Řešila jsem dotazy dvou občanů obce, a také jsem z důvodu řešení požadavku navštívila jednu paní v její domácnosti, protože tato paní je kvůli nemoci upoutána na lůžko,“ vysvětlila vedoucí a sociální pracovnice Pečovatelské služby Strání, která zahájila pravidelný cyklus sociálního poradenství v Březové. V této obci terénní pečovatelská služba nemá zázemí a proto je zřízení sociální poradny ideálním a efektivním způsobem kontaktu s tamními obyvateli. „Spojení činnosti pečovatelské služby, dalších služeb Charity a poradenství v sociální oblasti v Březové vidím jako smysluplné. Lidé nás potřebují a my jim chceme být nablízku,“ podotkla Miroslava Havlíková

Bezplatné sociální poradenství bude probíhat ve spolupráci se starostou obce Březová v budově Obecního úřadu v Březové každou druhou středu v měsíci v době od 15:30 do 17:00 hodin.

Kontaktní osoba pro Sociální poradnu Březová:            

Bc. Miroslava Havlíková, DiS.

Pečovatelská služba Strání

Sv. Cyrila a Metoděje 271, 687 65 Strání
mob.: 776 080 273

miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz