Azylový dům volá po opravě. Chybí na ni ale peníze

Azylový dům volá po opravě. Chybí na ni ale peníze

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě slouží řadu let jako jedno z mála bezpečných útočišť před nevyzpytatelnými a často i agresívními partnery. Budova bývalé Zvláštní školy už ale patří mezi letité domy, které je nutné co nejdříve opravit. Na zásadní rekonstrukce ale chybí peníze…Podrobnosti upřesnila vedoucí tohoto zařízení, paní Jana Jurásková (na snímku).

Paní Jurásková, kolik máte v současné době žadatelů o umístění do azylového domu? A kolik jich zhruba bývá v průměru ročně?
Již za letošní rok, v měsíci lednu evidujeme 17 žádostí o poskytnutí sociální služby. Zdá se, že i letos výrazně poroste počet zájemců o naší službu oproti minulým rokům. Například v roce 2016 jsme evidovali 76 žádostí, v následujícím roce to už bylo 112. Přitom kapacita domu je devět bytů a 29 lůžek. Minulý rok byl vůbec rekordní i v počtu přijatých klientek. Za 18 let jsme takový počet klientů dosud nezaznamenali. Azylový dům poskytl pomoc 27 matkám a 57 dětem. V minulém roce to bylo 21 maminek a 41 dětí. Ze dvou třetin jsou to klientky z ORP Uherský Brod, tři klientky jsou přímo z Uherského Brodu.


Oproti minulým letům počty žadatelů neustále rostou. Čím je tento jev, podle Vás, způsobený?
Podle mého názoru je tento jev způsobený více faktory. Jedním z převažujících důvodů je určitě zadluženost klientů, kteří vlastními silami nezvládají tuto situaci dále řešit. Většinou jde o případy, kdy se člověk dostane se do dluhové pasti a rodina klienta nemůže, nebo již odmítá pomoci, Dalším důvodem je stále více se projevující krize rodin, narušené rodinné vztahy, nefunkční rodina, stoupající agresivita mezi členy rodiny, která ale nemusí hned znamenat domácí násilí. Nicméně v tomto prostředí pak vyrůstají děti. Z důvodu jejich ohrožení se pak na nás obracejí spolupracující organizace jako je OSPOD - orgán sociálně právní ochrany dětí.


Jaká je  v současnosti kapacita Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě, a jaká kapacita zařízení byla v době zahájení provozu?
V současnosti je kapacita domu 9 bytových jednotek, 29 lůžek. Před rokem 2013, kdy jsme svépomocí za přispění nemalých sponzorských darů rozšířili kapacitu právě z důvodu stoupajících neuspokojených žádosti, to bylo 6 bytů a 1 krizový pokoj, 21 lůžek. I přes naší snahu evidujeme téměř sto neuspokojených žádosti. 


Jaké jsou plány azylového domu do budoucna?
Naše plány vychází ze současného neutěšeného stavu budovy, ve které je služba poskytována. Hlavnim problémem je střecha, která vyžaduje neustálé a stále větší opravy. Při větru se plechové lamely uvolňují a ohrožují bezpečnost kolemjdoucích a kolemjedoucích vozidel na přilehlé silně frekventované silnici. Naší snahou je zabezpečit provoz služby i nadále, a to opakovaným jednáním s představiteli Města Uherský Brod, které je majitelem budovy. Hledáme i další možnosti, jako jsou evropské fondy a sponzoři. Zde se možná odkrývá vize do budoucna rozšířit stávající kapacitu o další byty v půdní vestavbě. Mimo to chceme pokračovat v budování kvalitní služby, která úspěšně prošla několika kontrolami, metodickými konzultacemi s odborníky i inspekcí kvality s 99 procentním výsledkem.

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus