Aktivizace v Uherském Brodě

Aktivizace v Uherském Brodě

I senioři z Uherského Brodu potřebují aktivizaci. Centrum seniorů pravidelně navštěvuje nejen seniory z přilehlých vesnic, ale také přímo z Uherského Brodu, a to každý pátek.

Některým poskytuje své služby na domech s pečovatelskou službou a jiným zase v jejich domovech. Tyto seniorky mají zájem především o činnosti zaměřené na trénink paměti a rozvoj pohybového aparátu, což v praxi znamená vymýšlení neustále nových cvičení, díky kterým je možné trénovat paměť a podporovat kognitivní schopnosti, nebo i hodinové vycházky v okolí jejich bydliště. Největší odměnou pro pracovníky Centra seniorů je radost, která jde ruku v ruce s aktivizací.

Simona Vrba

Sociální pracovnice