Adventní setkání v Bánově

Adventní setkání v Bánově

Tradiční adventní setkání bylo zahájeno bylo v kapli mší svatou, kterou sloužil P.Jiří Kupka.

V průběhu mše svaté udělil klientům svátost pomazání nemocných. Setkání pak pokračovalo v jídelně přátelským posezením obyvatelů Domu s Pečovatelskou službou, s ředitelem Oblastní charity Uherský Brod panem Petrem Houštěm, zástupci obce Bánov, s panem starostou Markem Mahdalem, místostarostou panem Marianem Čubíkem, otcem Jiřím kupkou a bratrem Václavem.