Adventní sbírka: na pomoc potřebným lidé darovali celkem 1000 kilogramů zboží

Adventní sbírka: na pomoc potřebným lidé darovali celkem 1000 kilogramů zboží

Adventní potravinová sbírka, která se konala ve dnech 12.—15. prosince v řadě obcí Uherskobrodska, vynesla celkem 1000 kilogramů trvanlivých potravin a drogerie.

„Potraviny budou sloužit pro pomoc sociálně slabým lidem našeho regionu,“ poznamenal vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci v Uherském Brodě František Bílek, který poukázal i na některé zajímavosti sbírky. „ Například v prodejně v Suché Lozi nám lidé odkládali potraviny už několik dní dopředu a vybralo se tam nejvíce ze všech vesnic v regionu. Děkujeme za iniciativu pracovnicím této prodejny. Děkujeme ale také za každý, i sebemenší dar, který občané regionu Uherskobrodska v adventní době věnovali potřebným tohoto regionu a pamatovali tak na potřebné kolem sebe,“ dodal František Bílek

Oleg Kapinus