Adventní dílničky ve Strání: zruční klienti i radost a vůně vánočního cukroví

Adventní dílničky ve Strání: zruční klienti i radost a vůně vánočního cukroví

Adventní dílničky se po podobné akci v Horním Němčí (tam dílničky proběhly v pondělí 28. listopadu), konaly také v Domě s pečovatelskou službou ve Strání.

Lektorka a profesionální floristka Markéta Kapinusová tam, společně s dobrovolníky a pracovníky z Centra seniorů Uherský Brod, přijela v úterý 6. prosince. „Jejda, děvčico, tak na toto už su stará, to asi nebude nic pro mě,“ mávla bezradně rukou nad úvodní prezentací několika ozdob, jejichž výroba měla být náplní tvořivé akce, jedna z přítomných klientek. A podobné připomínky se ozývaly i od dalších stolů v místnosti. Původní nejistotu klientů ale brzy rozptýlil nealkoholický punč, vánoční pečivo i tóny koled linoucí se z magnetofonu. Všichni účastníci se s odhodlaností pustili do práce a za několik chvil už drželi v ruce vánoční obrázek, nápaditou pohlednici nebo proutěnou vánoční hvězdu. Nakonec si každý z přítomných vyrobil několik ozdob na sváteční stůl. „Při dílničkách vládla bezvadná atmosféra, všichni se snažili, a evidentně i dobře bavili. Práci brali klienti zařízení s humorem, nechyběly vtipné průpovídky i vzájemné povzbuzování. Myslím, že jsme si vánoční atmosféru i vzájemné porozumění všichni moc užívali,“ podotkla lektorka Markéta Kapinusová, které při práci pomáhaly, kromě jiných, i její děti, syn Jan a dcera Lucie. Stejně jako dílničky v Horním Němčí se akce ve Strání uskutečnila díky podpoře sponzorů, především společnosti Mareti CZ, s.r.o. Vřesina. Tímto zástupcům společnosti za jejich příspěvek i pochopení vůči potřebným velmi děkujeme. Stejně tak patří poděkování pracovníkům Centra seniorů, personálu DPS Strání a všem dobrovolníkům, kteří s akcí vypomohli.