ADVENTNÍ DÍLNIČKY VE STRÁNÍ LETOS „TRHLY“ REKORD

ADVENTNÍ DÍLNIČKY VE STRÁNÍ LETOS „TRHLY“ REKORD

Adventní dílničky, které tradičně pořádá Centrum seniorů působící při Oblastní charitě Uherský Brod, přinesly i letos radost klientům Domu s pečovatelskou službou ve Strání.

„Dílniček se zúčastnilo osmnáct klientů, což je v historii této akce rekordní počet. Akce ve Strání tak byla velice náročná, ale radost účastníků vyvážila všechny starosti, které byly s přípravami spojeny. Velký dík patří personálu straňanského zařízení, děvčatům z Centra seniorů, ředitelce Tesca Uherský Brod, paní Pavlíně Butorové i její kolegyni paní Olze Málkové, které pomohly s výrobou a ještě přinesly účastníkům občerstvení. Velké poděkování patří i dalším dobrovolníkům, kteří nezištně a velmi výrazně při dílničkách pomohli. Bez této pomoci by skutečně nebylo možné s tolika účastníky pracovat. Každý z klientů si i díky této pomoci dobrovolníků mohl vyrobit čtyři ozdobné předměty,“ vysvětlila lektorka dílniček Markéta Kapinusová.
Účastníci akce si netradiční činnost pochvalovali. „Zpočátku jsem myslela, že nic vyrobit nedokážu, nakonec se mi ale práce povedla. Vynikající byl i punč, vánoční pečivo i koledy, které jsme po celou dobu dílniček poslouchali. Děvčata nám se vším pomohla, takže nám šla práce dobře od ruky. A nakonec jsme ještě dostaly od jedné z dobrovolnic, paní Yvety Machálkové, dárek v podobě návštěvy wellness zařízení. Mám z toho všeho velkou radost,“ podělila se o své dojmy jedna z klientek.
Podle slov personálu pečovatelské služby byly dílničky pro klienty nemalým přínosem. „Jsem velmi překvapená, že zájem o účast na dílničkách projevili i klienti, které se jinak do podobných akcí vůbec nezapojují. Dnes byli i tito klienti jako vyměnění, dnešní akce je uvedla do nevídané pohody,“ poznamenala jedna z pracovnic straňanského Domu s pečovatelskou službou.
Adventní dílničky mají podle pracovníků pořádajícího Centra seniorů pro klienty nejen terapeutický, ale i významným aktivizační přínos. „Pro klienty jsou podobné akce vzácností, která jim pozitivním způsobem pomáhá změnit každodenní stereotyp. Dostanou vítanou možnost vzájemného setkání, a třeba i rozhýbat ztuhlé prsty,“ vysvětlil vedoucí Centra seniorů František Bílek.

Oleg Kapinus,
Oblastní charita Uherský Brod