pozvánka na oslavu 25. výročí CARITAS - Vyšší odborné školy sociální Olomouc

Pozvánka ke stažení zde.

Klienti Charity si užili napětí i humor nad hrou Člověče, nezlob se!

Klienti Charity si užili napětí i humor nad hrou Člověče, nezlob se!

Tradiční, v pořadí 10. ročník „celocharitního“ turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“ se uskutečnil v úterý 6. září v Horním Němčí.

U nás je možné cokoli

V roce 2010 Oblastní charita Uherský Brod otevřela novou sociální službu, Nízkoprahové denní centrum Sv. Vincence Uherský Brod (NDC), která je určená pro osoby bez přístřeší. Ve službě řešíme širokou oblast sociálních problémů a v některých případech řešíme také problémy, které život přináší a Zákon o sociálních službách neřeší.

Rozloučení se s prázdninami

Rozloučení se s prázdninami

V rámci komunitního plánování byl Azylovému domu přislíben příspěvek na výlet našich klientek a jejich dětí. Kolektiv pracovnic se snažil vybrat místo, které potěší nejenom děti, ale i jejich maminky.

Pochutiny králů okusili i lidé bez střechy nad hlavou

Pochutiny králů okusili i lidé bez střechy nad hlavou

Mimořádnou pozornost vůči lidem bez domova v Uherském Brodě projevili pořadatelé akce, která měla připomenout historickou návštěva města tehdejšího moravského markraběte Karla (1335) a pozdějšího císaře a krále, Karla IV.

Pečovatelská služba Bánov: Oslava významného životního jubilea MUDr. Vlastimila Hradila

Pečovatelská služba Bánov: Oslava významného životního jubilea MUDr. Vlastimila Hradila

Včera oslavil významné životní jubileum pan MUDr. Vlastimil Hradil. Pan doktor Hradil je významnou osobností v oblasti pediatrie, která přispěla ke zlepšení kvality zdravotnické péče a která se zasloužila o snížení kojenecké úmrtnosti v oblasti moravsko – slovenského pomezí.

Centrum seniorů: letní aktivizace

Centrum seniorů: letní aktivizace

Činnost centra seniorů probíhá beze změn i během letních prázdnin. Počet seniorů, kterým se snaží naše pracovnice usnadnit těžkosti stáří, se pohybuje kolem čtyřiceti.

Pozvánka na Romskou pouť

Pozvánka ke stažení zde.

Pozvánka na Dny paměti v Denním stacionáři Domovinka

Pozvánka ke stažení zde.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Bánově

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Bánově

Dne 15. srpna jsme si společně připomněli při bohoslužbě slova slavnost Nanebevzetí Panny Marie.