Poděkování

Poděkování

Jsme velmi rádi, že můžeme touto cestou poděkovat firmě Amann s.r. o., která nám darovala plnou krabici nití, které jsou ideální pro spoustu našich výrobků a budou nám sloužit několik let.

Hledáme dobrovolníky

Do Azylového domu v Uherském Brodě zavítal Mikuláš

Do Azylového domu v Uherském Brodě zavítal Mikuláš

I letos přišel navštívit děti do Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě Mikuláš. Společnost mu dělali anděl a čert. Všechny děti se na toto setkání těšily a celý den byly velmi nedočkavé.

Poděkování obci Dolní Němčí za podporu Pečovatelské služby

Poděkování obci Dolní Němčí za podporu Pečovatelské služby

Děkujeme obci Dolní Němčí za příspěvek pro Pečovatelskou službu Dolní Němčí. Tento příspěvek je určený na podporu služby pro rok 2016.

Co se dělo v Charitním domě v Nivnici po prázdninách a co nás ještě čeká

Co se dělo v Charitním domě v Nivnici po prázdninách a co nás ještě čeká

V sobotu 19. listopadu byli dva z našich klientů přítomni na Setkání seniorů v Besedě. Lidové písničky v podání Dolněmčanů byli velice pěkné a atmosféra vládla sváteční.

„Adventní dílničky mi vrátily nejhezčí vzpomínky na Vánoce,“ říká klient z Horního Němčí

„Adventní dílničky mi vrátily nejhezčí vzpomínky na Vánoce,“ říká klient z Horního Němčí

Stejně jako loni uspořádalo Centrum seniorů Uherský Brod Adventní dílničky pro klienty domů s pečovatelskou službou. „Loni jsme tyto dílničky zorganizovali v Dolním Němčí a ve Strání.

Starostové Březové, Nivnice, Suché Lozi i Korytné si se zájmem vyslechli informace o nových službách

Starostové Březové, Nivnice, Suché Lozi i Korytné si se zájmem vyslechli informace o nových službách

Projednat možnosti užší spolupráce vedení obcí s Oblastní charitou Uherský Brod, ale také nabídka nových služeb, jako je Domácí hospicová péče a sociální poradna – to byla náplň jednání mezi ředitelem Oblastní charity Uherský Brod Petra Houště se starosty Březové, Nivnice, Suché Lozi a Korytné.

Kolik lidí v ulicích zůstane bez pomoci?

Dramatický příběh s dobrým koncem prožili pracovníci Nízkoprahového denního centra sv. Vincence a Noclehárny pro osoby bez přístřeší v Uherském Brodě. „Před nedávnem nás kontaktovala sociální kurátorka pro dospělé v Uherském Brodě s dotazem, zda máme na noclehárně volné místo pro pána, který potřebuje pomoc.

Výběrové řízení na pracovní pozici: Sociální pracovnice/sociální pracovník

Oznámení o Výběrovém řízení ke stažení zde.

Zástupci společnosti Hamé věnovali potřebným masové přesnídávky

Zástupci společnosti Hamé věnovali potřebným masové přesnídávky

Dar, který významně pomůže potřebným v regionu, převzal ve středu 23. listopadu od zástupců společnosti Hamé Kunovice Ing. František Bílek – vedoucí uherskobrodského Charitního Centra potravinové a materiální pomoci.