Brodská Charita zavádí novou službu – domácí hospicovou péči

Oblastní charita Uherský Brod zavedla od prosince roku 2016 novou službu, kterou je domácí hospicová péče.

Proč zpíváme seniorům? Máme radost, když je můžeme potěšit

Proč zpíváme seniorům? Máme radost, když je můžeme potěšit

V období před Vánoci zpestřil čas klientům několika charitních zařízení pro seniory na Uherskobrodsku, mužský pěvecký sbor v Korytné - Mužáci. Sbor tak přišel nezištně „povinšovat“ klientům pohodový adventní čas a Vánoce. O tom, jaké pohnutky vedly členy Mužáků k tomuto kroku, hovořil organizační vedoucí sboru František Věrný. 

Zpívání schóličky z Nivnice

Zpívání schóličky z Nivnice

Děti a maminky z nivnické schóličky si místo dívání se v televizi na pohádky udělaly v úterý 27. 12. čas a přijely našim klientům zazpívat při kytaře vánoční koledy. Schólička zazpívala moderní i tradiční koledy.

Poděkování

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří byli Oblastní charitě Uherský Brod v roce 2016 jakýmkoliv způsobem nápomocni při zajišťování služeb a pomoci potřebným v regionu.  Poděkování patří obcím, farnostem, sponzorům, dobrovolníkům, Radě charity, zřizovateli Oblastní charity Uherský Brod a dalším lidem a organizacím, bez jejichž přispění by naše práce byla takřka nemyslitelná. Děkujeme a přejeme Vám jen to nejlepší v roce 2017.

Předvánoční čas v Dolním Němčí

Předvánoční čas v Dolním Němčí

Tyto sváteční dny jsou pro naše klienty zpestřením změnou rytmu časem adventním, kdy nejen pečou cukroví a chystají dárečky pro své blízké, ale již tradičně nás také navštěvují dětí z místní ZŠ a MŠ a různých zájmových kroužků.

Předvánoční mše svatá ve Slavkově

Předvánoční mše svatá ve Slavkově

Předvánoční a vánoční doba je časem, kdy se lidé setkávají, přejí si vše dobré a navzájem se obdarovávají.

Zpěv dětí rozveselil klienty v  Charitním domě ve Slavkově

Zpěv dětí rozveselil klienty v  Charitním domě ve Slavkově

S blížícími Vánocemi k nám zavítaly děti z keramického kroužku ze Slavkova. Přišly se svou vedoucí paní Olgou Kvasničkovou a několika maminkami za našimi klienty do Charitního domu, aby je potěšily písní a hrou na kytaru.

Vánoční dar pro Charitní dům Nivnice od dětí ze základní školy

Vánoční dar pro Charitní dům Nivnice od dětí ze základní školy

Ve středu 21.12. přinesla paní učitelka Mahdalová se třemi dětmi z místní základní školy dar pro klienty charitního domu Nivnice.

Stáří očima dětí v Charitním domě v Nivnici

Stáří očima dětí v Charitním domě v Nivnici

V pondělí 24.října 2016 jsem volala na ZŠ v Nivnici a domlouvala s paní Solníkovou, která vede družinu, jeden nápad. Oslovila jsem ji s žádostí, jestli by se v družině zapojili a mohli s dětmi namalovat obrázek nebo napsat básničku na téma: Stáří očima dětí.

Vánoce v Azylovém domě Uherský Brod

Vánoce v Azylovém domě Uherský Brod

Vánoce se blíží každým dnem. Také v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě se všichni připravují na svátky, které mnozí označují za nejhezčí svátky v roce vůbec.