Dílničky s družinou

Dílničky s družinou

Vánoce se blíží velmi rychle. V charitním domě v Nivnici jsme navázali na dřívější spolupráci s dětmi z místní základní školy. Vymysleli jsme společnou akci, která se uskutečnila ve čtvrtek 2. listopadu.

Dušičkové zastavení v Charitním domě ve Slavkově

Dušičkové zastavení v Charitním domě ve Slavkově

V den, kdy si připomínáme všechny zemřelé, se v Charitním domě ve Slavkově konala bohoslužba slova, při které jsme vzpomínali nejen na všechny klienty, kteří v letošním roce odešli na věčnost, ale na všechny naše drahé a blízké, kteří již nejsou mezi námi.

Duchovní obnova zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod na Svatém Hostýně

Duchovní obnova zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod na Svatém Hostýně

Na konci měsíce října se na Svatém Hostýně konala dvoudenní duchovní obnova pro zaměstnance Oblastní charity Uherský Brod, kterou vedl otec Jindřich Poláček, dominikán z Olomouce.

Regály od firmy KREDIT Slavkov pomohou klientům i personálu PS Korytná

Regály od firmy KREDIT Slavkov pomohou klientům i personálu PS Korytná

Společnost KREDIT, spol. s.r.o. Slavkov, v čele s jednatelem této společnosti, panem Jaroslavem Hulíkem, darovala v těchto dnech Pečovatelské službě Korytná, působící v korytňanském Domě s chráněnými byty, dva regály.

Významné životní jubileum prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc

Významné životní jubileum prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc

V těchto dnech slaví významné životní jubileum 70 let prezident Arcidiecízní charity Olomouc Mons. Bohumír Vitásek.

Za Oblastní charitu Uherský Brod mu přejeme všechno nejlepší, hodně sil do jeho služby a Boží požehnání.

 

Podzimní opékání špekáčku s klienty DS Domovinka

Podzimní opékání špekáčku s klienty DS Domovinka

Letošní babí léto si dalo na čas, ale přišlo s prosluněnými dny a rozzářilo barevný podzim a tak jsme mohli využít krásný den k opékání špekáčků s našimi klienty.

Tvoření dušičkových věnečků v DS Domovinka

Tvoření dušičkových věnečků v DS Domovinka

A je tady zas ten dušičkový čas a vzpomínka na naše blízké, kteří nás již opustili.

Pracovníci NDC Uherský Brod našli klientovi nové bydlení

Pracovníci NDC Uherský Brod našli klientovi nové bydlení

V úterý 24. října přijeli pracovníci Nízkoprahového centra (dále jen NDC) sv. Vincence v Uherském Brodě s jedním z klientů této služby na návštěvu Komunitního domu pro seniory v Bystřici pod Hostýnem.

Pozvánka na promítání pro tříkrálové koledníky

V Třebíči si zástupci brodské Charity prohlédli i unikátní přístroj pro hyperaktivní děti

Oslava 25. Výročí od založení Charity a prohlídka nových prostor Azylového domu pro rodiny s dětmi – to byl důvod návštěvy zástupců uherskobrodské Oblastní charity v Třebíči, která se uskutečnila v úterý 17. října.