Jídelníček v týdnu od 17.9.-23.9.2017

Jídelníček v týdnu od 10.9.-16.9.2018

Canisterapie v Charitním domě v Nivnici

Canisterapie v Charitním domě v Nivnici

Občas má člověk špatné svědomí, že využije známosti, aby něčeho dosáhl. Já jsem však využila známosti pro dobrou věc. Při studiu jsem poznala spolužáka, který pracuje u policie jako psovod a ve volném čase se svou přítelkyní chodívají dělat Canisterapie do různých zařízení, včetně nemocnic.

„Požehnání aktovek nedokáže zázraky, ale může vás posílit v učení,“ připomněl dětem kněz

„Požehnání aktovek nedokáže zázraky, ale může vás posílit v učení,“ připomněl dětem kněz

Mše svatá ve farním kostele se zúčastnili žáci Katolické základní školy Uherský Brod. Doprovodit je přišli jejich rodiče, další příbuzní a slavnostního zahájení školního roku v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie se, kromě dalších hostů z široké veřejnosti, zúčastnil i ředitel Oblastní Charity Uherský Brod, Petr Houšť.

Nivničané ochotně pomáhají potřebným

Nivničané ochotně pomáhají potřebným

Těstoviny, mouku, cukr, sirupy, konzervy a další zboží věnovali zákazníci pracovníkům brodské Charity v prodejně Jednota v Nivnici. Sbírka s názvem „Ne každý má hody“ se tam konala v pátek 31. srpna.

Jídelníček v týdnu od 3.9.-9.9.2018

Financování domácí péče je neudržitelné. Sestry vstupují do stávkové pohotovosti

Ilustrační snímek Jakub Žák

Finanční zajištění domácí zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě nedostatečné. Jednotlivé Charity musí tuto službu dotovat z jiných zdrojů, například z výnosu Tříkrálové sbírky. „Domácí zdravotní péče poskytovaná celostátně Charitou kolabuje. Proto se připojujeme ke stávkové pohotovosti zdravotníků,“ říká Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních služeb Charity Česká republika.

Promítání kina v Azylovém domě

Promítání kina v Azylovém domě

„PROMÍTÁNÍ KINA NA AZYLOVÉM DOMĚ“ je název již v pořadí 5. společenské akce pořádané prostřednictvím projektu „Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb“ realizovaného v rámci programu Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 za podpory Evropské unie a Evropského fondu regionálního rozvoje, která se konala ve čtvrtek, 16. srpna 2018 v prostorách zahrady Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod.

Jídelníček v týdnu od 27.8.-2.9.2018

Potravinová sbírka: Malý nákup pro velkou věc