10. let výročí otevření místního domu s chráněnými byty a poskytování PS Dolní Němčí

10. let výročí otevření místního domu s chráněnými byty a poskytování PS Dolní Němčí

V těchto dnech je tomu právě 10 let, kdy byl slavnostně otevřen DCHB v Dolním Němčí a zároveň s ním zahájena PS DN občanům, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby, a rodina tuto péči již sama  nezvládá.

V těchto dnech je tomu právě 10 let, kdy byl slavnostně otevřen DCHB v Dolním Němčí a zároveň s ním zahájena PS DN občanům, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby, a rodina tuto péči již sama  nezvládá.  Potřebnou péči našim klientům poskytuje tým odborně vyškolených pracovníků, včetně vedoucí a sociální pracovnice, která je proškolena také jako krizový intervent. Pečovatelskou službu poskytujeme nejen lidem žijícím v DCHB, ale také ostatním potřebným občanům v obci, v jejich domácnostech. Za dobu 10 let naší službou prošlo prozatím celkem 125 klientů. Nejstaršímu klientovi bylo 97 let, nejmladšímu 38 let. Prvním klientem byla p. Halová, od samého počátku, tedy 10 let doposud využívá naší službu 6 našich spoluobčanů. Také jsme zde společně oslavili diamantovou a perlovou svatbu, ke kulatým narozeninám vždy našim klientům popřeje osobně i pan ředitel OCH Uh. Brod.

Při setkáních se zájemci o naši službu se často setkáváme s dotazy, které napovídají tomu, že lidé často nevnímají rozdíly mezi nemocniční péčí, domovem pro seniory a pečovatelskou službou. Pojďme si některé rozdíly vysvětlit:

Pečovatelská služba neposkytuje službu v zařízení sociální péče, ale dochází do domácností obyvatel Dolního Němčí. Touto domácností jsou myšleny i byty v místním DCHB. Z toho vyplývá, že se tedy nejedná o žádné sociální zařízení, ale o sociální byty, které byly našim potřebným spoluobčanům pronajaty obcí. Z tohoto důvodu zde není naší službou nastaven například režim návštěv, na které se nás často dotazujete. Záleží jen na Vás a Vašich blízkých, kteří zde žijí, kdy a v jakou dobu je navštívíte. Dobrým zvykem z důvodu bezpečnosti jak obyvatel DCHB, tak personálu, který má v místním DCHB zázemí, je svou návštěvu ve večerních hodinách (od 20 hod) nahlásit i pracovnici vykonávající noční směnu.

Někdy se nám také stává, že jsme upozorněni na skutečnost, že naše pracovnice nereagují ihned na telefonické zavolání. Zde musíme připomenout, že jsme terénní pečovatelskou službou a naše služby nejsou omezeny pouze na DCHB, ale vyjíždíme nebo vycházíme i za klienty mimo tuto budovu, do obce. Z tohoto důvodu se může stát, že ne vždy jsme ihned k zastižení. Protože si ale uvědomujeme, že mnoho obyvatel DCHB je závislých na naši péči, ihned po návratu se jim vždy věnujeme, mnohdy i nad rámec zákonných povinností.

Oproti domovům pro seniory je základní rozdíl ve způsobu poskytování služby a tedy i v placení poskytované péče. V domovech pro seniory dle Zák. č. 108/2006 Sb. vždy odevzdáte celý PNP a v rámci tohoto příspěvku je  veškerá péče o Vaši osobu nebo Vaše blízké hrazena z tohoto příspěvku. Předpokladem pro přijetí do tohoto domova je fakt, že jste osoba velmi závislá na pomoci druhé osoby a péče v domácím prostředí je pro Vás již nevyhovující.  V pečovatelské službě, včetně té naší, dle výše uvedeného zákona, přicházíme do Vaší domácnosti (kterým je byt v DCHB, dům v obci…), pomůžeme Vám s konkrétními úkony, které sami nezvládáte a vždy platíte péči  za tyto konkrétní provedené úkony. Zda zaplatíte z příspěvku na péči či jiného příjmu, je na Vás.  Pokud jste obyvatel DCHB, nájem za byt platíte OÚ, naší pečovatelské službě zaplatíte pouze za poskytovanou péči a to vždy na základě měsíčního vyúčtování, které obdržíte od vedoucí PS.

Pečovatelská služba také není zdravotní službou. Abychom našim klientům podávali ucelený servis, tedy i potřebnou zdravotní péči, spolupracujeme s Charitní ošetřovatelskou službou, kdy zdravotní sestry dochází také do domácnosti našich klientů a poskytují jim potřebnou zdravotní péči, včetně chystání a podávání léků. Zaměstnanci pečovatelské služby u svých klientů pouze dohlíží na pravidelný režim užívání medikace předepsané lékaři.

Pečovatelská služba také proti domovům pro seniory nemá možnost dle Zák. o sociálních službách poskytovat svým klientům tzv. aktivizace. To znamená věnovat se různým zájmovým činnostem, pořádat pro své klienty kulturní, sportovní a společenské akce, doprovázet je při procházkách… Protože jsme si ale vědomi, že někteří naši klienti, zejména ti imobilní, žijící zejména v DCHB, nemají žádnou jinou možnost jak přijít do kontaktu se svým přirozeným prostředím, navázali jsme spolupráci s Centrem seniorů, které též spadá pod OCH Uh. Brod. Jedná se o aktivizační službu, která je poskytována zdarma a její pracovníci mimo jiné navštěvují i domy s pečovatelskou službou v rámci Uherskobrodska spadající pod Oblastní charitu, kde se věnují našim klientům právě v oblasti jejich zájmů. Do Dolního Němčí dochází 2 pracovnice každé pondělí v odpoledních hodinách.

Zaměstnání v pomáhajících profesích je považováno za jednu z nejnáročnějších profesí a na pracovníky jsou kladeny velmi velké nároky jak po stránce fyzické, tak i psychické. Přesto všechno naše pracovnice svou profesi vykonávají rády a vnímají ji spíše jako poslání. Mnohdy svůj volný čas obětují klientům např. při organizaci různých kulturních akcí, kterými se jim snažíme zpestřit denní stereotypy, tradičně se společně připravujeme i na poklidný adventní čas, kouzlo vánoc. Společně zdobíme společné prostory DCHB, místní kapli, vánoční stromeček, pečeme cukroví, kterým pak obdaříme i imobilní klienty.

S naší pečovatelskou službou také úzce spolupracuje místní MŠ i ZŠ, která si pro naše klienty připravuje pásma k různým příležitostem. O vánocích nás také tradičně navštěvuje Mužský sbor, který vždy 24. 12. v odpoledních hodinách před mší v místní kapli naše klienty i zaměstnance potěší repertoárem vánočních písní a koled, každý měsíc jsou v místní kapli pořádány mše.

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že si velmi vážíme důvěry našich klientů i jejich rodinných příslušníků, spolupráce místního praktického lékaře, zdravotní sestry a místního duchovního správce, dále dlouhodobé a velmi dobré spolupráce s obcí, dobrovolníků, sponzorů a vůbec všech, kteří se podílí třeba jen maličkostí na uskutečnění poslání naší pečovatelské služby. Všem zaměstnancům a to i těm bývalým bychom chtěli poděkovat za jejich profesionální, ale přesto lidský přístup, se kterým přistupují ke klientům naší pečovatelské služby.  

 

Mgr. Zita Zemková, sociální pracovnice PS Dolní Němčí

Bc. Zdena Bartošová, vedoucí PS Dolní Němčí