Společnost Tesco a její zákazníci podpořili brodskou Domácí hospicovou péči

Společnost Tesco a její zákazníci podpořili brodskou Domácí hospicovou péči

Zástupci Charity Uherský Brod obdrželi v pátek 22. března symbolický šek na 30 tisíc korun. Šek předal řediteli brodské Charity Ing. Mgr. Petru Houšťovi, MBA, ředitel hypermarketu Tesco Uherský Brod pan Tomáš Cvek, za účasti starosty Ferdinanda Kubáníka a zástupců dalších organizací, které v dárcovském programu s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme,“ uspěly.

Postní potravinová sbírka na pomoc potřebným

Postní potravinová sbírka na pomoc potřebným

Ve dnech 25.-28.3. se bude konat, v obcích Uherskobrodska Postní potravinová sbírka určená na pomoc potřebným. Více informací získáte po kliknutí na obrázek. Děkujeme za Vaši pomoc!!

Projekt přeshraniční spolupráce má další pokračování

Projekt přeshraniční spolupráce má další pokračování

Pracovníci Charity Uherský Brod měli díky projektu přeshraniční spolupráce opět možnost vyrazit za hranice naši země, a to konkrétně 12. března do Trnavy (SR), kde se konala v pořadí již 8. vzdělávací akce na téma „Riadenie rizík. Identifikovanie rizík a krízových situácií v sociálnych službách“ pod vedením zkušené poradkyně TTADCH, Ing. Daniely Patkové, PhD.

Zajímavý rozhovor s knězem Z. Czendlikem

Zajímavý rozhovor s knězem Z. Czendlikem

Rozhovor s farářem Z. Czendlikem v Deníku (vyšlo ve středu 20.3. 2019)

Ohlédnutí za plesem Charity Uherský Brod

Ohlédnutí za plesem Charity Uherský Brod

Článkem z týdeníku Dobrý den s kurýrem se ohlížíme za vydařeným Charitním plesem ve Vlčnově. Za článek redakci DDK děkujeme!!

Jdu Slováckem krásným s Jiřím Jilíkem

Jdu Slováckem krásným s Jiřím Jilíkem

V úterý 12.3. nás v charitním domě v Nivnici navštívil pan spisovatel Jiří Jilík.  Paedr. Jiří Jilík je novinář, publicista a folklorista zabývající se Slováckem.

Pracovní dovednosti klientů Denního stacionáře Domovinka a odlehčovací služby

Pracovní dovednosti klientů Denního stacionáře Domovinka a odlehčovací služby

Během zimních dnů jsme si s klienty zpříjemňovali čas tvořením dekorací a malých pozorností pro své blízké.

Poděkování obci Slavkov za podporu činnosti

Poděkování obci Slavkov za podporu činnosti

Charita Uherský Brod děkuje obci Slavkov za poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce.

Naléhavý úmysl - březen 2019

Naléhavý úmysl - březen 2019

Abychom prožívali přípravu na Velikonoce s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srv. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství.

Myšlenky na měsíc březen

Myšlenky na měsíc březen

TIZIANO SOLDAVINI - SÍLA LŽI

(Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2012)