Podpora v roce 2019

 

Poděkování Zlínskému kraji za podporu sociální služby

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za finanční podporu sociální služby - Sociálně terapeutické dílny sv. Justiny Uherský Brod v roce 2019. Zlínský kraj tuto službu podpořil ze svého rozpočtu a operačního programu Zaměstnanost.

zlinsky-kraj-logo

Poděkování Zlínskému kraji za podporu odlehčovacích služeb Charity Uherský Brod

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji, jako poskytovateli finanční podpory k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje ro rok 2019, za finanční podporu těchto služeb:

Odlehčovací služba Strání - výše podpory 980 568 Kč

Odlehčovací služba Uherský Brod - výše podpory 1 365 309 Kč

Domácí odlehčovací služba Uherský Brod – výše podpory 1 365 309 Kč

zlinsky-kraj-logo

Poděkování Zlínskému kraji za podporu sociálních služeb Charity Uherský Brod v roce 2019

 

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji, jako poskytovateli finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019, za finanční podporu těchto služeb:

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov – výše finanční podpory: 2 085 680 Kč

Pečovatelská služba Horní Němčí – výše finanční podpory: 761 580 Kč

Charitní dům Vlčnov – výše finanční podpory: 2 608 350 Kč

Charitní dům Andělů strážných Nivnice -  výše finanční podpory: 2 956 130 Kč

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod - výše finanční podpory: 2 931 410 Kč

Pečovatelská služba Bánov - výše finanční podpory: 1 903 920 Kč

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod - výše finanční podpory: 3 208 540 Kč

Pečovatelská služba Korytná - výše finanční podpory: 2 916 010 Kč

Noclehárna Uherský Brod - výše finanční podpory: 1 283 500 Kč

Pečovatelská služba Strání - výše finanční podpory: 3 109 790 Kč

Odborné sociální poradenství Uherský Brod - výše finanční podpory: 685 390 Kč

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod - výše finanční podpory: 1 695 360 Kč

Denní stacionář Domovinka - výše finanční podpory: 902 240 Kč

Pečovatelská služba Dolní Němčí - výše finanční podpory: 2 939 390 Kč

zlinsky-kraj-logo

Poděkování Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, za podporu charitního projektu. Projekt na podporu Půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek v roce 2019 nadace podpořila částkou 50 tisíc Kč.

VDV-logo-2017

Poděkování Městu Uherský Brod za udělení ditace pro rok 2019

Charita Uherský Brod děkuje Městu Uherský Brod za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2019 v celkové výši 1 182 200 Kč.

Dotace je poskytována na tyto projekty:

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod – 29.600 Kč

Denní stacionář Domovinka – 102.400 Kč

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence – 183.100 Kč

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod – 677.800 Kč

Noclehárna  - 97.800 Kč

Odborné sociální poradenství - částka 91.500 Kč

Všechny uvedené projekty byly finančně podpořeny Městem Uherský Brod.

logo UB

Poděkování Městu Uherský Brod za podporu služeb Charity Uherský Brod

Charita Uherský Brod děkuje Městu Uherský Brod za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2019 v celkové výši 91 500 Kč.

Dotace je poskytována na tyto projekty:

Centrum potravinové a materiální pomoci – 41.500 Kč

Centrum seniorů – 5000 Kč

Dobrovolnictví – 45.000 Kč

Všechny uvedené projekty byly finančně podpořeny Městem Uherský Brod.

logo UB

Poděkování Ministerstvu zdravotnictví ČR za poskytnutí dotace

Charita Uherský Brod děkuje Ministerstvu zdravotnictví ČR za poskytnutí dotace. Částka ve výši 99 617 Kč bude použita na pořízení vybavení pro paliativní péči Charity Uherský Brod. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.  

Ministerstvo zemedelstvi

Poděkování Zlínskému kraji za podporu v roce 2019

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji, jako poskytovateli finanční podpory k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje, za poskytnutí finanční podpory pro rok 2019 pro tato zařízení Charity Uh. Brod:

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov – poskytnutá částka 127.500 Kč

Charitní dům Vlčnov – poskytnutá částka 159.400 Kč

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice - poskytnutá částka 180.700 Kč

Pečovatelská služba Strání -  poskytnutá částka 538.200 Kč

Denní stacionář Domovinka - poskytnutá částka 104.800 Kč

zlinsky-kraj-logo