Podpora v roce 2018


Poděkování Zlínskému kraji

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018. Tato finanční podpora je určena pro Terapeutickou dílnu sv. Justiny Uherský Brod. Tato sociální služba je poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje. Poskytnutá finanční podpora významným způsobem podpoří činnost Oblastní charity Uherský Brod a její pomoc uživatelům Terapeutické dílny sv. Justiny. 

zlinsky-kraj-logo

Logo OPZ barevné

 

Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu pro rok 2018

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory udělené k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Oblastní charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

zlinsky-kraj-logo

 

Poděkování Zlínskému kraji za podporu Dobrovolnického centra Stopa

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování Dobrovolnického centra Stopa. Zlínský kraj podpořil tento projekt v roce 2018 neinvestiční dotací ve výši 75 960 Kč.

ZK logo

 

Oblastní charita Uherský Brod: poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu na rok 2018

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji, jako poskytovateli finanční podpory k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018, za poskytnutí finanční podpory na rok 2018. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Oblastní charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory pro tyto služby:

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 2 338 780 Kč

Pečovatelská služba Horní Němčí: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 823 090 Kč

Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 2 735 600 Kč.

Charitní dům sv. andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 2 543 810 Kč

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 3 112 840 Kč.

Pečovatelská služba Bánov: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 2 057 510 Kč.

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 3 543 080 Kč.

Pečovatelská služba Korytná: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 3 151 170 Kč.

Noclehárna Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 1 337 730 Kč.

Pečovatelská služba Strání: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 3 395  970 Kč.

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 1 767 240 Kč.

Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 973 530 Kč.

Pečovatelská služba Dolní Němčí: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 3 176 430 Kč.

ZK logo

 

Oblastní charita Uherský Brod: poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu na rok 2018

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji, jako poskytovateli finanční podpory k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018, za poskytnutí finanční podpory na rok 2018. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Oblastní charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory pro tyto služby:

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 122 200 Kč.

Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 152 800 Kč.

Charitní dům sv. andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 173 200 Kč

Pečovatelská služba Strání: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 515 300 Kč

Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 100 400 Kč.

ZK logo

 

Poděkování Nadaci SYNOT

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Nadaci Synot, zřizovanou senátorem Ivo Valentou, za příspěvek ve výši 10 tisíc Kč. Tyto prostředky jsou určeny na pořízení sportovních potřeb a pomůcek pro klienty Oblastní charity Uherský Brod v roce 2018.

1461825498-logo-nadace-final

 

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Oblastní charita Uherský Brod děkuje nadaci Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za příspěvek ve výši 80 tisíc Kč. Tyto prostředky jsou určeny na vzdělávání zdravotních sester Oblastní charity Uherský Brod a pořízení polohovacích lůžek pro naše klienty.

VDV - nadace Olgy Havlove_original logo

 

Poděkování Zlínskému kraji za dotaci pro projekt STOPA

Oblastní charita Uherský Brod děkuje za udělení dotace z Fondu Zlínského kraje. Tato dotace pro rok 2018 je určena na realizaci projektu Dobrovolnického centra Stopa. Vstřícnosti a pochopení Zlínského kraje, které projekty Oblastní charity Uherský Brod opakovaně podporuje, si velmi vážíme.

ZK logo

 

Poděkování městu Uherský Brod

Oblastní charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za finanční podporu pro rok 2018. Tato finanční podpora je určena pro Centrum potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy  Uherský Brod. Vstřícnosti a pochopení ze strany města Uherský Brod si velmi vážíme.

logo_mesto_ub (2)

 

Poděkování ministerstvu vnitra ČR za podporu rozvoje dobrovolnické služby

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Ministerstvu vnitra ČR za poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018. Tento příspěvek je určen na projekt Dobrovolnické centrum Stopa, programu Rozvoj dobrovolnické služby. Vstřícnosti a podpory Ministerstva vnitra ČR si velmi vážíme.

Logo_CMYK

 

Poděkování městu Uherský Brod

Oblastní charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za finanční podporu pro rok 2018. Tato finanční podpora je určena pro Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod. Vstřícnosti a pochopení ze strany města Uherský Brod si velmi vážíme.

logo_mesto_ub (2)

 

Poděkování Zlínskému kraji za podporu sociální služby v roce 2019

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za finanční podporu sociální služby - Sociálně terapeutické dílny sv. Justiny Uherský Brod v roce 2019. Zlínský kraj tuto službu podpořil ze svého rozpočtu a operačního programu Zaměstnanost.

zlinsky-kraj-logo

Výroční zpráva rok 2018