Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Bohumila Pechová

všeobecná sestra
Tel: 733 755 866   
Charita Šternberk

Věra Pěčková

všeobecná sestra
Tel: 585 341 444, 736 242 623   
Charita Šternberk

Jana Pelcová

pracovník v sociálních službách
Tel: 733 742 067    58AkO%9dYhIkQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M
Charita Prostějov

Karla Peléšková

pečovatelka
Tel: 571 112 202   
Charita Slavičín

Marek Pelikán

vedoucí zařízení
Tel: 518 613 191, 731 626 097    88Eo1Wf_7bxk4YUS6rwy.W7%WkvDRW7r
Charita Kyjov

Mgr. Alena Perglová

vedoucí Charitního domu pokojného stáří
Tel: 573 368 071, 731 604 573    WerxRWf_~%yy.Z4WHdEy33hag5prRb~lW5pJ
Charita Kroměříž

Bc Durníková Petra, Bc.

sociální pracovnice
Tel: 739 380 770   
Oblastní charita Uherské Hradiště

Dvouletá Petra

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Bc Horáková Petra, Bc.

sociální pracovnice
Tel: 734 266 292   
Oblastní charita Uherské Hradiště

Hyblerová Petra, Mgr.

vedoucí zařízení, sociální pracovník
Tel: 731 680 539   
Oblastní charita Uherské Hradiště

Nemravová Petra

pracovnice v sociálních službách
Tel: 572 508 417, 725 520 982    %.FD8i2%7nxjGKk%~8qs9d94YanBZd54Ys
Oblastní charita Uherské Hradiště

Mgr. Jana Petríková

Sociální pracovnice pro Rudu nad Moravou
Tel: 703 176 288    58AkO%9l~bxy.Z4WHlHw63hcT-uk87j7T-M
Charita Šumperk

Simona Petříková

pečovatelka
Tel: 777 729 509   
Oblastní charita Přerov

Mgr. Vojtěch Petroš

asistent ředitelky
Tel: 585 221 127, 733 755 899    chwDV1.4_.GB5c4WHhyy3~k9T-uk87j7T-M
Charita Olomouc

Mgr. Vojtěch Petroš

vedoucí denního stacionáře, sociální pracovník
Tel: 571 420 135, 739 507 126    chwDV1.4_.GB5c4WHguB5j9f6hIhT65j4mnhTj
Charita Nový Hrozenkov