Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Jarmila Pachtová

vedoucí střediska sv. Alžběty
Tel: 736 765 017    58EwZ-54_8pr-~l7VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb
Charita Olomouc

Alena Paldusová

vedoucí osobní asistence, kontaktní osoba terénního týmu pro dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné
Tel: 776 200 200    WerxRWf77_HC5f56LTII99enT-uk87j7T-M
Charita Vyškov

Eva Páleníková

pracovník sociálních služeb
Tel: 582 396 217    0onh6Zb_9bxy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys
Charita Konice

Naděžda Páleníková, DiS.

vedoucí pečovatelské služby. soc. pracovnice, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Charita Konice

Mgr.Bc. Pavlína Pašová

vedoucí DPS Bohuslavice
Tel: 739 524 365    _8IvZ.54_8Fy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys
Charita Konice

Lenka Pátková

pečovatelka, asistentka
Charita Strážnice

Bc. Dagmar Pauková

zástupce ředitele, vedoucí Střediska humanitární pomoci
Tel: 733 676 725    Z8twRb2hWnxy.Z4WHlIs-ZlqT-uk87j7T-M
Charita Svitavy

Pavlína Paulinová

pracovník v sociálních službách
Tel: 581 115 290, 734 172 105    _8IvZ.54_8HvZ.enW7c-6beka.wy.W7%WkvDRW7r
Charita Prostějov

Alena Pavelková

vedoucí Osobní asistence
Tel: 739 245 989    WerxRWf7c.yu5f56LTuBR.~905prRb~lW5pJ
Charita Hranice

Lenka Pavlátová

všeobecná sestra - DPP
Charita Šternberk

Bc. Petra Pavlíčková, DiS.

vedoucí střediska Khamoro
Tel: 731 626 178    _.GBRWf7cevm1~l7VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb
Charita Olomouc

Bučková Pavlína

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Šmerdová Pavlína, DiS

pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, zástupce vedoucí zařízení
Tel: 572 151 454, 725 520 983   
Oblastní charita Uherské Hradiště

Trubelíková Pavlína

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Irena Pavlůsková

metodik sociálních projektů
Tel: 734 761 856    4krxRWf7ceHC1~l7VX~kT6e4YanBZd54Ys
Arcidiecézní charita Olomouc

Blanka Pazderová

pracovník sociálních služeb
Tel: 739 344 105   
Charita Slavičín

Michal Pecha

IT pracovník
Tel: 731 595 961, 581 115 202    8bprR-2h0-ukQOQ7YaBhT65j4mnhTj
Arcidiecézní charita Olomouc