Adresář Charity ČR

Marie Medková

Vedoucí Charitní odlehčovací služby a charitního týdenního stacionáře
Tel: 730 524 664    -_yoY1enW-vh9-krX8m%C1.7~bGkW_29g
Charita Frýdek-Místek

Bc. Olga Medlínová, DiS.

ředitelka/statutární zástupce a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 383 323 281, 777 887 158   
Oblastní charita Strakonice

Bohuslava Medová

vedoucí Astry - denního centra pro seniory Humpolec
Tel: 565 532 853    WlGBRYUSYanBZd5%X5pJ
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Drahuše Melčová

terénní pracovník Světluška
Tel: 731 402 487    8.ym5f56LTprRb~lWnFDZW7r
Oblastní charita Ústí nad Labem

Mgr. Dominik Melichar

zástupce ředitele pro zdravotně sociální služby a chráněné dílny v Žirči
Oblastní charita Červený Kostelec

Bc. Pavel Melichar

zástupce ředitele pro investice a údržbu, statutární zástupce
Tel: 731 598 825    8.ysT65jVX~r5cfaY5pJ
Oblastní charita Červený Kostelec

Alena Melicharová

Vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby, Zástupce ředitele
Tel: 739 659 917    8.ysT65j-onjGK7%WkvDRUfj49Ek3W7r
Farní charita Příbram

Veronika Melicharová, DiS.

sociální pracovnice pověřená vedením
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Vladimíra Menšíková

všeobecná sestra
Tel: 585 011 014, 733 755 872   
Charita Šternberk

Mgr. Jana Mezíková Zelenková

sekční vedoucí pro oblast péče o seniory
Tel: 777 736 046    WlvC-3d907c-T65j4mnrSW7r
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Roman Mezlík

koordinátor dobrovolníků a Tříkrálové sbírky
Tel: 737 536 131, 567 563 671    ~hzk4Wc_gevuQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g
Oblastní charita Jihlava

Veronika Miari, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 596 128 309, 731 625 867    _hEkU.56LTqmY~e4YanBZd54Ys
Diecézní charita ostravsko-opavská