Adresář Charity ČR

Radka Trunečková

zdravotní sestra DZP
Tel: 603 557 476   
Charita Jeseník

Denisa Tržilová

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Třebíč

Mgr. Regina Tschuliková

vedoucí ekonomického oddělení
Tel: 584 440 102, 730 844 495    ~.ts4Z2l%-uE27agc8m%C89k0gvuO1.7~bGkO1p
Charita Jeseník

Mgr. Michaela Tůmová

sociální pracovnice
Tel: 485 108 782, 731 402 507   
Oblastní charita Liberec

Olga Tunková

Administrativní pracovnice, Sušice, Havlíčkova 95
Tel: 731 402 921, 376 523 324    4gsyQOQ938Es-Zim%bpoO1p
Oblastní charita Sušice

Mgr. Pavel Turek

vedoucí zařízení
Tel: 731 433 004    _8Io2Wjm~.xjGK893ikmYZhaa8kmb
Diecézní charita Plzeň

Bc. Helena Turková

vedoucí osobní asistence a Pečovatelské služby Strakonice a Volyně
Tel: 383 325 808, 777 808 874    anEu5f56LTprRb~lW3FD8Zag9bpoO1p
Oblastní charita Strakonice

Markéta Tyčková

Koordinátorka Tříkrálové sbírky na Holicku
Oblastní charita Pardubice