Adresář Charity ČR

Mgr. Vlastimil Petr

vedoucí střediska/zástupce ředitele
Tel: 731 604 378    cenC-7ca75Co-b4WH-uk87j71fkmb
Charita Frýdek-Místek

Bc Durníková Petra, Bc.

sociální pracovnice
Tel: 739 380 770   
Oblastní charita Uherské Hradiště

Dvouletá Petra

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Bc Horáková Petra, Bc.

sociální pracovnice
Tel: 734 266 292   
Oblastní charita Uherské Hradiště

Hyblerová Petra, Mgr.

vedoucí zařízení, sociální pracovník
Tel: 731 680 539   
Oblastní charita Uherské Hradiště

Nemravová Petra

pracovnice v sociálních službách
Tel: 572 508 417, 725 520 982    %.FD8i2%7nxjGKk%~8qs9d94YanBZd54Ys
Oblastní charita Uherské Hradiště

Pavlína Petrásková, DiS.

vedoucí OA / sociální pracovnice
Tel: 387 718 295, 731 604 411   
Městská charita České Budějovice

Petra Petrášová

ekonomka Oblastní charity Hodonín - zástupce ředitele
Tel: 534 001 250, 737 234 080    _.GBRWf_aknC5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ
Oblastní charita Hodonín

Jana Petríková

Sociální pracovnice pro Rudu nad Moravou
Tel: 703 176 288    58AkO%9l~bxy.Z4WHlHw63hcT-uk87j7T-M
Charita Šumperk

Simona Petříková

pečovatelka
Tel: 777 729 509   
Oblastní charita Přerov

Mgr. Olga Petřivá

ředitelka středisek Fatima a Pečovatelská služba
Tel: 283 932 031    18Gs3Z4WHiEkYZ2938Es-Z29g
Arcidiecézní charita Praha

Mgr. Vojtěch Petroš

asistent ředitelky
Tel: 585 221 127, 733 755 899    chwDV1.4_.GB5c4WHhyy3~k9T-uk87j7T-M
Charita Olomouc

Mgr. Vojtěch Petroš

vedoucí denního stacionáře, sociální pracovník
Tel: 571 420 135, 739 507 126    chwDV1.4_.GB5c4WHguB5j9f6hIhT65j4mnhTj
Charita Nový Hrozenkov

Mgr. Lucie Petrová

sociální pracovnice - Služba Sanace rodiny
Tel: 731 549 320    7npsVWf_akBFRYUS7bGhY929WkvDRc29g
Farní charita Litomyšl

Martina Petrová

vrchní sestra, terénní ošetřovatelská služba
Tel: 725 104 442    88EDZ.54_.GB5f56LTxB4~l4YanBZd54Ys
Charita Krnov