Adresář Charity ČR

Ing. Zdeňka Horáková

projektová manažerka
Tel: 774 874 809    g_rx1Z2%-knu5f56LTII99enT-uk87j7T-M
Charita Vyškov

Jiří Hořínek

vedoucí zařízení
Tel: 599 527 250, 732 632 318    88ty434WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M
Charita Ostrava

Mgr. Martin Hořínek

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 605 232 813    88EDZ.2%-kvxV94WH-uk87j71fkmb
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Gabriela Hořínková

zástupce ředitele pro ekonomiku, interní auditor
Tel: 599 525 956, 731 625 864    28oBZ3b7TaBBZ.agc8m%C27%-hkmYZhaa8kmb
Diecézní charita ostravsko-opavská

JUDr. Iva Horká

vedoucí pro PR, fundraising, projektový management
Tel: 730 599 752, 547 232 223    4onhY~hcW7c-8Z%%~8qhT65j4mnhTj
Oblastní charita Rajhrad

Eva Horná

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 733 741 496   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Eliška Horňáková

vedoucí zařízení
Tel: 553 034 170, 731 534 061    7npsVYUS-lGBRf54YanBZd54Ys
Charita Ostrava

Mgr. Lenka Horníčková

Administrativní pracovník
Charita Šumperk

František Horsák

ředitel
Tel: 553 775 370, 731 625 640    1knx-7i_65uy8c5cVX~mYZhaa8kmb
Charita Hrabyně

Jan Horváth

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Most

Jan Horváth

Pracovník v sociálních službách
Tel: 731 604 508    58AhY~hnWmujGKc93-ohTj
Městská charita České Budějovice

Lenka Horváthová

vychovatel v mimoškolním zařízení
Charita Hranice

Petra Horváthová

pracovník v sociálních službách CSPR Světluška
Tel: 739 507 615    ~bpuRb8l-onjGK7%WkvDReil45pJ
Oblastní charita Ústí nad Labem

Mgr. Jarmila Hošeková

pracovnice v sociálních službách
Tel: 568 408 476    58EwZ-543hFo1~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč