Adresář Charity ČR

Lucie Loubalová

všeobecná sestra
Tel: 777 731 326, 582 330 633    7npsVWbgb9nv5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj
Charita Prostějov

Šalplachtová Lucie, Bc.

jiná odborná pracovnice - arteterapeutka
Oblastní charita Uherské Hradiště

Bačáková Ludmila

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Bečičková Ludmila

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Čevorová Ludmila

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Vaculíková Ludmila

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Jaroslav Ludvík, DiS.

vedoucí centra Sasanka
Tel: 733 741 753    7nqFZ94WH-uk87j75bps4W7r
Oblastní charita Jičín

Andrea Lukešová

pracovník v sociálních službách
Tel: 770 147 343    7nxo9~l7VX~mYZhaa8zy9d29g
Oblastní charita Most

Iveta Lukešová

ekonomické oddělení
Tel: 731 433 125    4orDRWbm6.Fy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Plzeň

Bc. Libuše Lukešová

metodik/zástupce ředitelky
Tel: 380 120 894, 776 376 357    8.GyU77cW7c-T65j4mnf9dh76hAsT329g
Oblastní charita Strakonice

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.

vedoucí a sociální pracovník SAS pro seniory a Denního stacionáře pro seniory a lidi se ZP RpR
Tel: 603 549 642, 571 654 954    genD_c947nFy.ca7VX~FR-c_g5prRb~lW5pJ
Charita Valašské Meziříčí

Ing. Marcela Lysáčková

zástupkyně ředitelky, koordinátorka projektů, PR
Tel: 416 838 313    7rFkT9enW7c-T65j4mnB5e8f4-rhTj
Farní charita Roudnice nad Labem

Marie Lysáková

vedoucí Osobní asistence, vedoucí CHPS Valašské Klobouky
Tel: 739 344 072, 732 571 916    -8kF1YUSc8yu2~6gbdLhT65j4mnhTj
Charita Valašské Klobouky