Adresář Charity ČR

Jana Vavřínová, Dis.

pracovník Andělského obchodu
Tel: 736 503 394    58AkOf5n~bAy.Z4WHfGBV0enW5prRb~lW5pJ
Charita Moravská Třebová

Bc. Eva Vávrová

vedoucí zařízení Centra denních služeb Slavkov u Brna
Tel: 734 435 125    Y_Fh9-5n6hIjGK.gZhAs4W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Jiřina Večeřová

ředitelka Oblastní charity Rajhrad
Tel: 739 389 101, 547 232 223    5bEs4Z2n0-rB5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad

Bc. Monika Věchtíková

sociální pracovník, Sušice, Havlíčkova 110
Tel: 731 402 913    %eHJSiT6LTprRb~lWlHCZ194Ys
Oblastní charita Sušice

Daniel Vecka

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Česká Kamenice

Miroslav Vecka

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Česká Kamenice

Veronika Vedejová

koordinátorka pro dobrovolníky
Tel: 416 531 361, 734 435 168    c.Ey47a7TornV8enW7c-2dc4YanBZd54Ys
Diecézní charita Litoměřice

Blažena Vedralová

finanční manažer
Tel: 475 601 805, 731 402 483    c.qBR-enW7c-T65j4mnE9d~4Ys
Oblastní charita Ústí nad Labem

Zbyněk Vejmelka

pracovník Azylového domu
Oblastní charita Třebíč

Vít Vejražka

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Česká Kamenice

Dana Vejšická

ředitelka, vedoucí pečovatelské služby
Tel: 382 214 828, 732 676 036    ~.qs-3b6LTCs93a4YanBZd54Ys
Oblastní charita Písek

Ivana Velebová

pracovník Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy
Oblastní charita Třebíč

Bc. Terezie Veletová

vedoucí Centra sociálních služeb Petrklíč
Tel: 569 731 557, 777 736 067    _.GB1-~9VX~mYZhaa8ulO1p
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Ing. Jana Veličkova

účetní, překlady, tlumočení
Tel: 731 433 053, 377 221 540    58AkOf9d4-xy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Plzeň

Radka Velitšová

ředitelka FCH Litoměřice a finanční manažer
Tel: 417 770 093, 737 208 849    ~8quRWl_7bGC5f56LTsmY-jeT-uk87j7T-M
Farní Charita Litoměřice

Lenka Vencálková

zástupkyně vedoucí, koordinátorka pobočky Radešínská Svratka, instruktorka
Oblastní charita Žďár nad Sázavou