Adresář Charity ČR

Oblastní charita Jihlava

Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava
Tel: 567 563 671    5buvRf56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Jihlava

Bc. Alena Charouzová

vedoucí střediska Uničov
Tel: 581 110 921, 739 500 407, 585 054 519    WerxRW7%WkBEb~l7VX~C-3hfX.EuO1.7~bGkO1p
Charita Šternberk

Anna Charvátová

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 737 230 846    WgAkO1.7~onD5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Blansko

Jiří Charypar

pracovník v sociálníchc službách, Sušice
Oblastní charita Sušice

Eva Chládková

pracovník v sociálních slušbách
Tel: 775 385 418    YaykU9enW7c-T65j4mnw5cj4Ys
Oblastní charita Most

Markéta Chládková, DiS.

vedoucí a koordinátorka dobrovolnického centra
Tel: 731 549 777    ZhoB5fed9bpsQOQh4lruO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Písek

Mgr. Pavla Chladníčková

sociální pracovnice
Tel: 577 112 039, 737 331 801    %i%hT686LTBD8~agcbpoO1.7~bGkO1p
Charita sv. Anežky Otrokovice

Radek Chmel

Vedoucí zařízení, IT technik
Tel: 775 889 731    Yazo2YUSYanBZd5e-lGhTj
Oblastní charita Most

Zdeňka Chmelařová

pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutická dílna Maják
Tel: 730 596 451    W_kmYZhaa8m%C9.4Ys
Oblastní charita Kutná Hora

Ivana Chmelíková

uklízečka, kuchařka
Tel: 582 383 505    4onxRW7%8.ys1~l7VX~u5.~905prRb~lW5pJ
Charita Konice

Mgr. Pavlína Chmelíková

vedoucí Střediska rané péče Sluníčko
Tel: 495 260 732, 777 721 642    %eHxZ1agVX~mYZhaa8uuO1p
Oblastní charita Hradec Králové

Eva Chmelová

finanční manažer
Tel: 608 578 083    Yazo2~l7VX~mYZhaa8zy9d29g
Oblastní charita Most

Kateřina Chodilová

koordinátor služeb
Tel: 553 775 370, 731 625 639    ZbyxaW.jW9LxVYUSYanBZd54Ys
Charita Hrabyně

Marcela Cholevíková, DiS.

zástupce vedoucí OA, vedoucí sociální rehabilitace, sociální pracovnice
Charita Nový Hrozenkov

Eva Chrástecká

pečovatelka, pracovnice OA
Charita Nový Hrozenkov