Adresář Charity ČR

Mgr. Lenka Dejmková

Vedoucí Domova sv. Aloise
Tel: 377 310 411, 731 610 146    7.AuRW8_5fxy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r
Městská charita Plzeň

Lenka Del Favero

asistenka vedoucí ekonomického odboru
Tel: 545 426 616    7.AuRW8_7~nFVbe6LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno

Zuzana Demčáková

Pracovnice v sociálních službách
Charita Šumperk

Ludmila Dendisová

vedoucí sestra Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 383 325 692, 773 979 003    %.FD8Z4WH-uk87j7RlGBR9ef4-rhTj
Oblastní charita Strakonice

Bc. Renata Dercz - SM. Klára

vedoucí zařízení
Tel: 599 508 503, 732 178 501    7nxk9YUS-lGBRf54YanBZd54Ys
Charita Ostrava

Eva Desenská

pracovní v sociálních službách
Oblastní charita Česká Kamenice

Mgr. Evžen Diviš

regionální manažer pro Střední Asii (vč. Mongolska), Gruzii a Balkán
Tel: 296 243 330, 731 646 991    0oMo4W8acbFjGK7%WkvDRW7r
Charita Česká republika

Karel Diviš

sociální pracovník
Tel: 412 379 217, 604 424 103    68Eo2W8acbFjGKbl85prRb~lW5pJ
Diecézní charita Litoměřice

Ing. Michaela Dlabajová

vedoucí sociální poradny
Tel: 604 645 378    8bprR3b7T_ykSZ%gc8m%C~8jf5prRb~lW5pJ
Charita Odry

Veronika Dlabalová

finanční koordinátorka pro Mongolsko
Tel: 296 243 330, 733 149 762    c.Ey47a7T_ykSZbgc8m%C1.7~bGkO1p
Charita Česká republika

Jitka Dlabalová, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 730 523 601    W_FF0~i_18iJV.o6LTprRb~lW3oo8~kfT-M
Charita Beroun

Eliška Dlouhá

pracovník v soc. službách
Farní charita Pacov

Markéta Dlouhá

dobrovolník-vedoucí šatníku
Tel: 608 539 796    88EuVd5-7hHrRYUS%.MxR_29g
Farní charita Stodůlky

Tereza Dlouhá

pracovnice v sociálních službách Domu Samaritán
Tel: 731 402 481    ZeBEYZ4WH-uk87j7blGsO1p
Oblastní charita Ústí nad Labem

Petr Dlouhý

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň