Adresář Charity ČR

Antonín Vrábel

provozní pracovník, vedoucí Půjčovny pomůcek
Tel: 734 265 571    WgGy47d4cknlV-4WH-uk87j71fkmb
Charita Frýdek-Místek

Jana Vráblíková

pracovník v sociálních službách
Tel: 585 011 014, 739 500 408    58AkOfh7Xevu5f56LTFDVbd80kxhT65j4mnhTj
Charita Šternberk

Mgr. Eva Vráblová

vedoucí Střediska sv. Zdislavy
Tel: 734 435 207    0onh.b587hIkQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Petra Vraná

pracovník sociálně terapeutické dílny Maják - pracovník v sociálních službách
Tel: 731 598 872    W_kmYZhaa8m%C9.4Ys
Oblastní charita Kutná Hora

Bc. Hana Vránová

pracovník v soc. službách
Tel: 327 311 847    88wk1W7%WkvDRYUS6akmb
Oblastní charita Kutná Hora

Bc. Františka Vratislavská, DiS.

vrchní sestra, vedoucí pečovatelek
Tel: 577 132 359, 603 764 921    1knx-7icW5IBRd~k78IC1Z4WHeHrR1en4-rhT65j4mnhTj
Charita Luhačovice

Mgr. Lenka Vráželová

zástupkyně ředitelky, metodik sociálních služeb
Charita Nový Hrozenkov

Bc. Iva Vrbová

sociální pracovník
Tel: 731 640 799    4onh.b6gc8m%C9ef4-rhT65j4mnhTj
Charita Konice

Věra Vrbová

personalista, asistent ekonoma
Tel: 571 448 025, 739 934 289    c.EkOfh8-onjGKlk0mvxO1.7~bGkO1p
Charita Vsetín

Tereza Vrhelová

pracovnice v sociálních službách, Kašperské Hory
Tel: 731 669 951    ZiFuYYUSYanBZd5kblvmVW7r
Oblastní charita Sušice

Annamária Vrzáčková

program manager CI MS
Tel: 221 592 541, 603 873 828    ckMkT9enW7c-TZhaa8Fh.Z
Charita Česká republika

Bc. Dana Vrzalíková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 585 054 519, 739 500 404    Z8AkOfhrWevu5f56LTFDVbd80kxhT65j4mnhTj
Charita Šternberk

Bc. Miluše Vybíralová

asistent-konzultant Poradny RUTH
Tel: 605 372 765, 733 741 390    Y.AD8ecjbmujGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč

Lesja Vychodilová

pracovník v sociálních službách
Tel: 582 383 505    7.FtRWlqYaBnZ-enW7c-1~daY.kmYZhaa8kmb
Charita Konice

Lucie Vychodilová

účetní, personalista
Tel: 585 011 014, 731 405 515    b-rD474WHlGo8.6_~dkmYZhaa8kmb
Charita Šternberk

Mgr. Květa Vydrová

vedoucí CHOS
Tel: 377 450 245, 731 433 115    6orDRWlqZkBFRYUS8-uzO1.7~bGkO1p
Městská charita Plzeň