Adresář Charity ČR

Mgr. Radka Pařízková

klíčová pracovnice, Služby pro pěstouny
Tel: 733 161 620, 461 100 445    ~inBZjagc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

Petra Pašková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 475 225 185, 731 402 492    _8Fu5f56LTprRb~lWnFDZW7r
Oblastní charita Ústí nad Labem

Mgr.Bc. Pavlína Pašová

vedoucí DPS Bohuslavice
Tel: 739 524 365    _8IvZ.54_8Fy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys
Charita Konice

Tomáš Paštika

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Bc. Alena Patejdlová, DiS.

vedoucí služby a sociální pracovník
Tel: 737 237 344, 773 697 010, 354 528 808    WerxRWf7a.wn2~l7VX~k9W7%WkvDRW7r
Farní charita Aš

Soňa Paterová

aktivizační pracovník - CHD Zdislava
Tel: 733 628 731    %hAkO%5l0kBFRYUS1-uv-_2938Es-Z29g
Farní Charita Litoměřice

Lenka Pátková

pečovatelka, asistentka
Charita Strážnice

Karolína Pauková

pečovatelka
Tel: 731 604 401   
Farní charita Počátky

Alena Pavelková

vedoucí Osobní asistence
Tel: 739 245 989    WerxRWf7c.yu5f56LTuBR.~905prRb~lW5pJ
Charita Hranice

Mgr. Helena Pavelková

sociální pracovnice-koordinátorka
Tel: 776 106 782    3.yo4Z2hWorv1~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Bc. Ilona Pavková

vedoucí zařízení - Charitní ošetřovatelská služba Břeclav
Tel: 519 322 207, 737 230 769    4eBxRWf7cdBFRYUSXkrm2Zl4YanBZd54Ys
Oblastní charita Břeclav

Ing. Lenka Pavlacká

Metodik ekonomických činností
Tel: 538 700 948, 723 076 944    7.AuRWf7cenm1Z4WH9Ex5W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Brno

Bc. Alena Pavlasová, DiS.

Sociální pracovník projektu Podpora pečujících
Charita Zábřeh

Lenka Pavlátová

všeobecná sestra - DPP
Charita Šternberk

Ludmila Pavlatová

vrchní sestra Domácí hospicové péče Hradec Králové
Tel: 495 530 188, 775 442 405    ZhzkT7.g%ivmQOQ938Es-Z.cT-M
Oblastní charita Hradec Králové

Mgr. Jaroslava Pavlíčková

vedoucí - sociální pracovnice
Tel: 566 531 158, 733 755 870    58Ey9-5nW5Ck.-~96hIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Petra Pavlíčková, DiS.

vedoucí střediska Khamoro
Tel: 731 626 178    _.GBRWf7cevm1~l7VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb
Charita Olomouc