Adresář Charity ČR

Jiřina Szabová

pracovník CHŠ a SPP
Tel: 722 311 081   
Farní Charita Kolín

Bc. Nikola Szkanderová

pracovník pro vztahy s veřejností
Charita Český Těšín

Mgr. Lucie Szotkowská

ředitel, vedoucí Denního stacionáře sv. Josefa
Tel: 733 755 843    ~.qs-3b6LTwkS-kf6hIhT65j4mnhTj
Charita Jablunkov

Ing. Czeslaw Szymik

vedoucí Technicko-investičního útvaru
Tel: 596 787 691, 734 355 611    YsrC2Zm4%sLwZ94WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M
Charita Ostrava