Adresář Charity ČR

Jitka Holcová

P.R., doborovolnictiví, volnočasové aktivity klientů
Tel: 491 610 606    3hym5f56LTqC0Upa~.phTj
Oblastní charita Červený Kostelec

Zdeňka Kafková

sociální pracovnice Hospice Anežky České
Tel: 4 914 670 438    68su5f56LTuy9%~9T-M
Oblastní charita Červený Kostelec

Ing. Bc. Jindřich Linke

Sociální podnik Pro-Charitu s.r.o. v Žirči - provoz
Tel: 491 610 640    7bAuVYUS_kBfT65j4mHhTj
Oblastní charita Červený Kostelec

Bc. Libuše Lopourová

sociální pracovní Domova sv. Josefa
Tel: 491 610 505, 491 610 507, 491 610 681    7hCy_benW7c-Uc%2gbEoTW7r
Oblastní charita Červený Kostelec

RNDr. Jan Mach

ekonom
Tel: 491 610 342, 734 435 143    88prQOQ%-lCsTW7r
Oblastní charita Červený Kostelec

Stanislava Marelová

vrchní sestra Domova sv. Josefa
Tel: 491 610 503    88Eo2~l7VX~n980r4krmO1p
Oblastní charita Červený Kostelec

Štěpánka Martincová

vedoucí ošetřovatelské služby
Tel: 776 767 636    -lrD8~l7a.yuaYUS3hFzZ129g
Oblastní charita Červený Kostelec

Mgr. Dominik Melichar

zástupce ředitele pro zdravotně sociální služby a chráněné dílny v Žirči
Oblastní charita Červený Kostelec

Bc. Pavel Melichar

zástupce ředitele pro investice a údržbu
Tel: 731 598 825    8.ysT65jVX~r5cfaY5pJ
Oblastní charita Červený Kostelec

Petra Nováková

vrchní sestra Hospice Anežky České
Tel: 491 467 033    9hIk1~l7VX~r5cfaY5pJ
Oblastní charita Červený Kostelec

Jana Šilhavá

sekretářka ředitele
Tel: 491 610 300    %.xBVd5j48GjGK.g%ivmO1p
Oblastní charita Červený Kostelec

Tereza Ustohalová

Barokní areál Žireč - asistentka marketingu a P.R.
Tel: 491 610 549    blGyYZbgc8m%C2ibRsvBV129g
Oblastní charita Červený Kostelec

Iva Valerová

vrchní sestra Mobilního hospice Anežky České
Oblastní charita Červený Kostelec

Lenka Vlčková

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 491 465 327    _.py.Zj_7dLjGK.g%ivmO1p
Oblastní charita Červený Kostelec