Adresář Charity ČR

Zuzana Benešová

sociální pracovník (jedná se zájemci o službu), web
Tel: 734 764 060, 494 534 431    %hph6b59VX~o3Z~dT-M
Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Lucia Káčeríková

vedoucí ekon. úseku, statut. zástupce
Tel: 494 534 431    YanBO2ee-om%Cd~kY8ysO1p
Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Silvie Konczová

vedoucí odlehčovacích služeb, vedoucí denního a týdenního stacionáře pro seniory
Tel: 494 534 431, 731 598 927   
Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Petra Kuderová

vedoucí denního stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením
Tel: 731 646 956   
Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Martin Malý

řidič
Tel: 731 598 924   
Farní charita Rychnov nad Kněžnou