Adresář Charity ČR

Lamis Bartůšková Khalilová

regionální manažerka pro Afriku, Blízký východ a jihovýchodní Asii
Tel: 296 243 330, 603 144 113   
Charita Česká republika

Zdeněk Bělonožník

Desk Officer
Tel: 296 243 330, 731 427 182    g_rxV9280eBx5jda67c-T65j4mnhTj
Charita Česká republika

Klára Boumová

migrační koordinátorka
Tel: 296 243 330, 731 646 938    6enBRW6gbfBFRYUSYanBZd54Ys
Charita Česká republika

Mgr. Evžen Diviš

regionální manažer pro Střední Asii (vč. Mongolska), Gruzii a Balkán
Tel: 296 243 330, 731 646 991    0oMo4W8acbFjGK7%WkvDRW7r
Charita Česká republika

Veronika Dlabalová

finanční koordinátorka pro Mongolsko
Tel: 296 243 330, 733 149 762    c.Ey47a7T_ykSZbgc8m%C1.7~bGkO1p
Charita Česká republika

Mgr. Tereza Dubenská

asistentka GS/projektová manažerka
Tel: 296 243 330, 731 618 022    a.EobZ2-b9rx9956LTprRb~lW5pJ
Charita Česká republika

Ing. Tomáš Ďuraňa

programový administrátor pro Gruzii, Mongolsko a Balkán
Tel: 296 243 330, 731 146 212    ahzk9W8m~8AkQOQ938Es-Z29g
Charita Česká republika

Soňa Dvořáková

účetní
Tel: 296 243 330, 603 874 744    %hAkO2lg~8xy.Z4WH-uk87j7T-M
Charita Česká republika

Mgr. Jana Harušťáková

koordinátorka projektů globálního rozvojového vzdělávání
Tel: 731 141 684    58AkO65jblGk1~l7VX~mYZhaa8kmb
Charita Česká republika

Ing. Jitka Jandáková

vedoucí ekonomického oddělení
Tel: 296 243 330, 732 135 086    5bGuRW%79_nu5f56LTprRb~lW5pJ
Charita Česká republika

Lenka Junová

finanční koordinátorka pro Blízký východ
Tel: 296 243 330    7.AuRW%m9hIkQOQ938Es-Z29g
Charita Česká republika

Mgr. Simona Juračková, Ph.D.

vedoucí oddělení komunikace
Tel: 603 511 242    %bzy4Z2bbknm1~l7VX~mYZhaa8kmb
Charita Česká republika

Mgr. Alžběta Karolyiová

koordinátorka projektu Ke kvalitě v Charitě
Tel: 734 681 129    WeMlVd5468Ey2i~gc8m%C1.7~bGkO1p
Charita Česká republika

Mgr. Jana Klusáková Seďová

sociální pracovník - analytik pro legislativní oblast
Tel: 731 140 471    58AkO9bm%8xy.Z4WH-uk87j7T-M
Charita Česká republika

Renata Kozáková

hlavní účetní ekonomického a administrativního oddělení
Tel: 296 243 281, 603 148 566    ~.Ak-Z2c-snu5f56LTprRb~lW5pJ
Charita Česká republika

Petra Kožichová

finanční koordinátorka pro Gruzii
Tel: 296 243 330    _.GBRWaggbpr5f56LTprRb~lW5pJ
Charita Česká republika