Adresář Charity ČR

Ing. Marek Blahut

vedoucí útvaru služeb sociální prevence
Tel: 596 783 011, 739 521 640    88Eo1W6dWaHDQOQg%mEk.Z2938Es-Z29g
Charita Ostrava

Mgr. Taťána Boháčová

hlavní projektový manažer, koordinátor GDPR
Tel: 596 787 691, 731 678 821    a8Gk4Z28-anm5f56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Mgr. Bc. Jindřich Čáp

vedoucí zařízení
Tel: 599 526 912, 737 553 169, 599 526 006    WeMlVd56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Veronika Curylová

koordinátor dobrovolnického centra, fundraiser
Tel: 596 783 011, 733 676 692    c.Ey47a7T-HBa-enW7c-5cjjWonhT65j4mnhTj
Charita Ostrava

Bc. Johanka Czudek, DiS.

vedoucí zařízení
Tel: 599 526 906, 731 625 767    _hEkU.56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Mgr. Dagmar Dančevská

vedoucí zařízení
Tel: 599 257 494, 737 553 160    g_vC2Zl7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb
Charita Ostrava

Bc. Renata Dercz - SM. Klára

vedoucí zařízení
Tel: 599 508 503, 732 178 501    7nxk9YUS-lGBRf54YanBZd54Ys
Charita Ostrava

Ing. Jaroslav Doležel

vedoucí zařízení
Tel: 596 236 411, 733 741 551    c8pvRf4WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M
Charita Ostrava

Anna Filová

asistentka ředitele
Tel: 596 621 094, 731 625 789    %.xBVd5j48GjGKekaknFRW7%WkvDRW7r
Charita Ostrava

Ing. Pavel Folta

vedoucí útvaru hospicových služeb
Tel: 599 508 505, 703 891 070    _8Io2W-g7mnjGKekaknFRW7%WkvDRW7r
Charita Ostrava

Danuše Hanáková

koordinátorka střediska
Tel: 737 610 758   
Charita Ostrava

Jiří Hořínek

vedoucí zařízení
Tel: 599 527 250, 732 632 318    88ty434WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M
Charita Ostrava

Bc. Eliška Horňáková

vedoucí zařízení
Tel: 553 034 170, 731 534 061    7npsVYUS-lGBRf54YanBZd54Ys
Charita Ostrava

Kateřina Imrichová - SM. Miriam

vedoucí zařízení
Tel: 599 508 504, 733 676 601    6kLC-~-6LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Václav Jícha

pracovník sociálních služeb
Tel: 599 527 496    1knx-7i_65AyTYUS-lGBRf54YanBZd54Ys
Charita Ostrava

Lucie Kolačková

administrativní pracovnice
Tel: 596 621 094, 731 625 789    7npsVWag78pu5f56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Ing. Dalibor Kraut

vedoucí Útvaru pro vztahy s veřejností
Tel: 596 787 691, 731 625 853    Z8ysS~h46knE-YUS-lGBRf54YanBZd54Ys
Charita Ostrava

Mgr. Martina Krhutová

asistent PR
Tel: 596 787 691, 739 323 933    88EDZ.546kuE-~l7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb
Charita Ostrava

Mgr. Ivo Křížka

pracovník sociálních služeb
Tel: 733 444 059    X.AoU7alTmCjGKekaknFRW7%WkvDRW7r
Charita Ostrava