Adresář Charity ČR

Vlasta Bártová

pracovník v sociálních službách
Charita Hranice

Ivana Bartschová

zdravotní sestra, pečovatelka
Charita Hranice

Eliška Cíchová

osobní asistentka DPČ
Charita Hranice

Lenka Čihalová

pomocný administrativní pracovník
Charita Hranice

Ester Džurbanová

vychovatel v mimoškolním zařízení
Charita Hranice

Eliška Formanová

vychovatel v mimoškolním zařízení
Charita Hranice

Mgr. Martin Fujdl

projektový manažer
Tel: 737 711 488    88EDZ.2.bcqvQOQ%~8AsT32938Es-Z29g
Charita Hranice

Ľubica Greňová

osobní asistentka
Charita Hranice

Eva Hanáková

pracovník v sociálních službách
Charita Hranice

Jan Hegar

ředitel
Tel: 581 606 615, 731 619 883    58AhY3_7~7c-Yb5f4-rhT65j4mnhTj
Charita Hranice

Lenka Horváthová

vychovatel v mimoškolním zařízení
Charita Hranice

Bc. Markéta Hriníková

vedoucí Denního centra Archa, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
Charita Hranice

Eva Hynčicová, DiS.

sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
Charita Hranice

Jana Jakubcová

osobní asistentka
Charita Hranice

Simona Kimlerová

staniční sestra
Tel: 581 772 089, 777 238 526    %bzy4Z2c4fyo8~l7VX~r8ZdaY.kmYZhaa8kmb
Charita Hranice