Adresář Charity ČR

Bc. Robert Vítek

sociální pracovník - Pardubice
Tel: 735 726 954    ~ovDV94WH-uk87j7_8En_0~905pJ
Oblastní charita Pardubice

Gabriela Vítková

koordinátorka pobočky Bystřice nad Pernštejnem, instruktorka
Tel: 731 130 776    6hCBVd~fW5oI9dhaY.m%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Andrea Vitošová

terénní sociální pracovnice
Tel: 731 604 512    WgqBVZ2n4mBC5f56LTzmY164Ys
Městská charita České Budějovice

Karin Vitová, DiS.

vedoucí zařízení, sociální pracovník
Tel: 733 676 651   
Charita Bohumín

Dana Vitulová, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 774 874 818    Z8AkOf~lbeBFRYUScrFu5f2938Es-Z29g
Charita Vyškov

Flaxová Vladimíra

ekonomický pracovník a fundraiser
Tel: 731 433 767, 376 340 117    cennZ_~jW5svRhenW7c-1-5l-oLhT65j4mnhTj
Oblastní charita Klatovy

Ing. Mgr. Michal Vlasák

vedoucí ekonomického odboru, zástupce ředitele pro ekonomiku
Tel: 730 577 625    8bprR-2n78Fk1YUSXkAyO1.7~bGkO1p
Diecézní charita Brno

Milena Vlčáková

sociální asistentka
Tel: 416 838 313, 731 625 969    Zhzy.YUSYanBZd5j-nqxZ194Ys
Farní charita Roudnice nad Labem

Bc. Michaela Vlček Rybanská

vedoucí služby azylový dům a sociální pracovník NZDM
Farní Charita Lovosice

Hana Vlčková

rozpočtářka
Tel: 568 408 477, 734 395 818    38AkOfb96hIkQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Bc. Kateřina Vlčková

sociální pracovnice Domu pokojného stáří
Tel: 739 002 788    68Go87d7Toym1~l7VX~mYZhaa8swO1p
Charita Frýdek-Místek

Lenka Vlčková

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 491 465 327    _.py.Zj_7dLjGK.g%ivmO1p
Oblastní charita Červený Kostelec

Marcela Vlčková

zdravotní sestra
Tel: 545 230 467, 737 220 883   
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Marie Vlčková

pečovatelka
Tel: 731 140 099   
Charita Frýdek-Místek

Romana Vlčková

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Most