Adresář Charity ČR

Zdeňka Tóthová

vedoucí stravovacího úseku
Tel: 417 770 010, 731 557 603    g_rx1Z2l-muy.Z4WH~pr2dc4YanBZd54Ys
Farní Charita Litoměřice

Dagmar Toušová

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Česká Kamenice

Mgr. Běla Třebínová

vedoucí Domina / sociální pracovnice
Tel: 776 655 343    X.ykOdh_XbAy.Z4WHfprT029g
Městská charita České Budějovice

Irena Třebínová

vedoucí pracovnic v sociálních službách
Tel: 731 631 953, 381 276 733    4krxRWjj09vx5f56LTqmY164YanBZd54Ys
Diecézní charita České Budějovice

Ludmila Trefílková, DiS.

vedoucí Denního stacionáře pro seniory, sociální pracovnice
Tel: 777 763 784, 777 763 775    7nqwZ-54akrpZ-agc8m%C0okakvmV%.4YanBZd54Ys
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Peter Trepáč

vedoucí DPS sv. Hedviky
Tel: 584 435 136, 731 140 097    _.Go8Wjj0inmQOQb0lrxZ92938Es-Z29g
Charita Jeseník

Bc. Libor Třeška, DiS.

sociální pracovník, koordinátor aktivit pro dlouhodobě nezaměstnané
Tel: 538 700 955, 731 619 692    7boy8Wjj0lxkQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Renata Treterová

sestra CHOS
Tel: 608 003 110   
Oblastní charita Třebíč

Jaromír Triner

správce budov
Tel: 608 308 194   
Městská charita Plzeň

Mgr. Marta Třísková, DiS.

Koordinátorka pro domácí hospicovou péči
Tel: 736 510 816    ZhzkT72%-lCsTYUSYanBZd5rW9EoYW7r
Charita Zábřeh

Mgr. Jaroslava Trmačová

vedoucí AC dílen a Denního stacionáře
Tel: 731 598 815    W-qhUc4WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Polička

Pavlína Trnková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 604 599, 581 110 091    _8IvZ.54akAu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj
Charita Prostějov

Věra Trnková

pracovník sociálních služeb
Tel: 544 221 798, 604 291 927    ZiFh9-5n6hIjGK.gZhAs4W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Hodonín

Jana Trojánková

pečovatelka
Tel: 731 603 029   
Oblastní charita Jičín

Denisa Trojanová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 775 713 300    %hIsT956LTprRb~lWfBC-W7r
Oblastní charita Most

Renáta Trojanová

pracovník v sociálních službách
Tel: 775 713 300    %hIsT956LTprRb~lWfBC-W7r
Oblastní charita Most