Adresář Charity ČR

Věra Mášová

pracovník v sociáních sužbách
Tel: 417 822 161    W_BjGK7%WkvDR_eka5pJ
Oblastní charita Most

David Matalík, DiS.

zdravotní pracovník, pracovník přímé obslužné péče
Charita Nový Hrozenkov

Petr Matěj

vedoucí zařízení
Tel: 599 526 909, 731 625 788    X.AoU7alTgqmQOQg%mEk.Z2938Es-Z29g
Charita Ostrava

Petr Matějec

Koordinátor CHZS pro Služby Brno
Tel: 777 755 438    _.GBO_5l0crmQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Diecézní charita Brno

Petr Matějec

Koordinátor charitní záchranné sítě pro Služby Brno
Tel: 777 755 438    _.GBO_5l0crmQOQ8~gBhT6haa8kmb
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Mgr. Iva Matějková

zdravotní sestra
Tel: 545 230 467, 737 220 881   
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Miluše Matějková

pracovnice v sociálních službách, Sušice
Tel: 731 669 955    _knm5fdaYbm%C1.7~bGk9eiaY.kmb
Oblastní charita Sušice

Petr Matoušek

personalista a fundraiser
Tel: 734 791 102    _.GBO_5l-nFo1YUS8mEoS~l7T-uk87j7T-M
Charita Moravská Třebová

Jitka Matoušková

účetní
Tel: 581 761 828   
Charita Kojetín

Margita Matoušková

zdravotní sestra
Tel: 545 230 467, 737 220 882   
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Dita Matoušová, DiS.

vedoucí a sociální pracovník
Tel: 353 434 215, 731 433 030    ZbGkO_5l-nFy.Z4WHdIhT65j4mnhTj
Farní charita Karlovy Vary

Mgr. Ludmila Matoušová

vedoucí Respitní péče Jindra
Tel: 737 466 963, 731 598 890    ~iws42h7VX~vZd29g
Farní charita Litomyšl

Mgr. Pavel Matulka

Odborný garant projektu
Tel: 731 672 596    _8Io2Wc7anyuRYUSXkAyO1.7~bGkO1p
Diecézní charita Brno

Bc. Soňa Matulová

vedoucí Domova Daliborka
Tel: 733 741 655, 581 115 290    %hAkO_5lbeBFRYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ
Charita Prostějov

Marcela Matunáková

pracovnice v šatníku
Tel: 727 968 190   
Oblastní charita Liberec

Vojtěch Matušinec

vedoucí technického úseku a zástupce ředitele
Tel: 603 502 058    chwDV1.488GE97d_Y7c-T65j4mnr2e7a95pJ
Charita Hlučín

Bc. Lucie Matušová

Vedoucí / sociální pracovnice NZDM
Tel: 734 435 181    7npsVWc7anFy.Z4WH-uk87j768CvZ194Ys
Charita Kaplice

Mgr. Lada Matyášová, DiS.

Administrativní pracovník
Tel: 731 642 375    78qkO_5lf8Fy.Z4WHlHw63hcT-uk87j7T-M
Charita Šumperk