Adresář Charity ČR

Kamila Macurová, DiS.

zástupkyně ředitelky
Tel: 584 440 217, 731 705 765    68zs2Z2eW-HB5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ
Charita Jeseník

Lapčíková Magdaléna

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Šnajdrová Magdaléna

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Špačková Magdaléna

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Mgr. Pavel Majerák

vedoucí zařízení - ředitel
Tel: 477 070 007, 608 345 322    YanBZd56LTprRb~lWmrz277_T-M
Oblastní charita Teplice

Hana Májková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 604 597    38AkO_5b6hIkQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M
Charita Prostějov

Bc. Romana Majorová

sociální pracovník
Tel: 327 512 257    W_kmYZhaa8m%C9.4Ys
Oblastní charita Kutná Hora

MUDr. Dana Makešová

metodik zdravotnických služeb
Tel: 545 426 629    Z8AkO_5c0lBFRYUSXkAyO1.7~bGkO1p
Diecézní charita Brno

Mgr. Iveta Malá

sociální pracovnice
Tel: 321 400 180    4orDRWc778m%C9ed4gkmYZhaa8kmb
Farní Charita Kolín

Ludmila Malá

Organizační pracovník, koordinátor TS
Tel: 534 001 254, 737 234 077    7nqwZ-5488ykQOQ%-_BxZ.2938Es-Z29g
Oblastní charita Hodonín

Martin Malášek

vychovatel v mimoškolním zařízení DPČ
Charita Hranice

Nikola Malecká, DiS.

sociální pracovník
Tel: 778 005 963    88yoT956LTprRb~lWfBC-W7r
Oblastní charita Most

Kateřina Malečková

gestor projektu Společně rosteme
Tel: 777 354 188    88yoT9enW7c-W1.975pJ
Farní charita Česká Lípa

Soňa Maleninská

pracovník v sociálních službách
Tel: 736 503 164   
Oblastní charita Třeboň

Marie Malinová

Charitní pečovatelská služba, Půjčovna zdravotních pomůcek
Tel: 491 424 166, 605 401 713    88EsVWc77bAy.Z4WHgnmYW.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Náchod