Adresář Charity ČR

Marie Keřková

pečovatelka- pracovník v sociálních službách
Farní charita Milevsko

Martina Khailová

vedoucí Charitního šatníku
Charita Prostějov

Simona Kimlerová

staniční sestra
Tel: 581 772 089, 777 238 526    %bzy4Z2c4fyo8~l7VX~r8ZdaY.kmYZhaa8kmb
Charita Hranice

Mgr. Jana Kincová Křížková

zástupkyně pro odbornosti služeb, vedoucí úseku služeb pro seniory a osoby nevyléčitelně nemocné
Tel: 777 755 469    58AkO9~fYhIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Iva Kitzlerová

zdravotní sestra
Tel: 485 143 354   
Oblastní charita Liberec

Hana Klasová

asistentka ředitele
Tel: 313 030 400, 606 750 837    %.xBVd5j48GjGK7%WkvDRU6_~hHxO1p
Farní charita Beroun

Simona Klaudyová

pracovník v sociálních službách STD
Tel: 730 543 976    %bzy4Z2c78Hna~l7VX~pT6bgchFsT329g
Farní Charita Lovosice

Irena Klejchová

pracovnice v sociálních službách - CHPS
Farní charita Litomyšl

Iveta Klejchová, DiS.

vedoucí pečovateslké služby, sociální pracovník, pečovatelka
Tel: 461 631 672, 731 598 854    4orDRWad0cpr5f56LTqEO6a4Y8Es-Zi4Ys
Farní charita Dolní Újezd

Mgr. Lenka Klíčová

vedoucí/sociální pracovnice
Tel: 608 139 073    gbMk2956LTCBVbenT-uk87j7T-M
Oblastní charita Přerov

Markéta Klíčová

animátor MC, pracovník v sociálních službách
Tel: 739 246 019    88EuVd546evm5f56LTxy477_T-uk87j7T-M
Charita Konice

Jarmila Klimešová

vedoucí pečovatelské služby Pardubice, vedoucí osobní asistence
Tel: 777 296 850, 466 335 026    6evwVcenW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p
Oblastní charita Pardubice