Adresář Charity ČR

Mgr. Zuzana Jonáková

sociální pracovnice - Služba Sanace rodiny
Tel: 734 649 251    gnMk4Z2b-gnu5f56LTys-W.cT-nBZd5kT-M
Farní charita Litomyšl

Jindřiška Jonášová

dispečerka Charitní ošetřovatelské služby
Tel: 777 736 014    YaBCQOQ938Es-Z.cT-M
Oblastní charita Hradec Králové

Mgr. Klára Jordánová

koordinátorka pro rozvoj a vzdělávání
Tel: 737 280 509    6enBRW%g~_nx5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno

Kostka Josef, Mgr. et BcA

vedoucí zařízení, sociální pracovník
Oblastní charita Uherské Hradiště

Šťastný Josef, Bc.

sociální pracovník
Tel: 572 542 988, 731 626 194    W_kFZ.7_9-rjGKk%~8qs9d94YanBZd54Ys
Oblastní charita Uherské Hradiště

Bc. Marcela Jůdová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 739 389 272    88EmV-545nqy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Jana Juhászová

pracovník v sociálních službách
Tel: 581 115 290, 734 172 105    58AkO8k%WlMy.Z4WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb
Charita Prostějov

Mgr. Zdenka Juklová

sociální pracovník
Tel: 731 646 944    g_rx1Z2bbdyy.Z4WHlIs-ZlqT-uk87j7T-M
Charita Svitavy

Chovancová Julie, Mgr.

Vedoucí zařízení
Tel: 602 381 821   
Oblastní charita Uherské Hradiště

Lenka Junová

finanční koordinátorka pro Blízký východ
Tel: 296 243 330    7.AuRW%m9hIkQOQ938Es-Z29g
Charita Česká republika

Mgr. Simona Juračková, Ph.D.

vedoucí oddělení komunikace
Tel: 603 511 242    %bzy4Z2bbknm1~l7VX~mYZhaa8kmb
Charita Česká republika

Helena Jurajdová

pracovník přímé obslužné péče
Charita Nový Hrozenkov

Bc. Magdaléna Juráňová

vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZRNKO
Tel: 571 429 817, 731 046 236    88tnR-9fW5wE8Zdgc8m%Cfi_abAhT65j4mnhTj
Charita Vsetín

Bc. Jana Jurásková, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovnice
Tel: 572 633 105, 724 651 264    58AkO8kjWlxy.Z4WHnul8~84YanBZd54Ys
Oblastní charita Uherský Brod

Mgr. Maritna Jurášková

sociální pracovnice SAS (Aktivity s předškolními dětmi)
Tel: 733 676 749    88EDZ.545nEk99enW7c-U1.g-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Marie Jurasová

vedoucí Sociálně terapeutické dílny Kotva
Charita Strážnice

Bc. Daniel Jurčík

sociální pracovník,Dům dobré vůle Žáry
Tel: 595 170 379, 725 104 451    Z8AsV-2bbkps1YUS6kAy.W7%WkvDRW7r
Charita Krnov